^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


IMG 20180208 WA0003Wymagana przepisami konieczność dostosowania budynku Ośrodka Zdrowia w Nienaszowie do potrzeb osób niepełnosprawnych to główny powód rozpoczętych prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania, przebudową, rozbudową oraz częściową rozbiórką budynku OSP i Ośrodka Zdrowia. Inwestycja, której wykonawcą jest wyłonione w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZREMBUD s.c. z siedzibą w Jaśle, zakończona ma zostać w sierpniu br. Kosztować będzie 525 099,00 zł.

W przypadku braku przystosowania obiektu do obowiązujących warunków technicznych świadczenie opieki zdrowotnej w ramach z NFZ byłoby wstrzymane, w konsekwencji ośrodek należałoby zamknąć, a mieszkańcy Nienaszowa, Makowisk, Siedlisk Żmigrodzkich, Sadek i Grabaniny, którzy w większości tam właśnie korzystają z usług, byliby zmuszeni dojeżdżać do Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie.

Według pierwotnych założeń dotychczasowy sposób użytkowania budynku nie miał się zmienić, a praktyka lekarska nadal prowadzona miała być na pierwszym piętrze. Planowano m.in. zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych i przebudowę schodów tak, by spełniały wymagania dla budynków opieki zdrowotnej. Jednak zarówno wysoki koszt zadania, jak też brak konkurencyjności w branży budowlanej zmusiły inwestora do zmiany dokumentacji projektowej.

Według nowo opracowanej dokumentacji technicznej całość świadczenia usług medycznych prowadzona będzie na parterze budynku, gdzie dostęp dla osób niepełnosprawnych i starszych będzie odbywał się bezpośrednio z parkingu przed budynkiem. Istniejące na parterze pomieszczenia użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną zostaną zaadaptowane na rejestrację, poczekalnię, pomieszczenia socjalne i toalety, a gabinet lekarski, gabinet stomatologiczny i gabinet zabiegowy mieścić się będą w dobudowanej od zachodniej strony części budynku, w miejscu nieużytkowanego budynku gospodarczego, który już został rozebrany. Pomieszczenia, w których aktualnie znajduje się ośrodek zdrowia, zaadaptowane zostaną z kolei dla potrzeb jednostki OSP.

W ramach tego zadania zaplanowano również m.in. następujące prace:
– wymianę instalacji,
– wymianę wysłużonego centralnego ogrzewania wraz z kotłownią,
– wymianę pokrycia dachowego,
– częściowe ocieplenie budynku,
– wyznaczenie miejsc parkingowych i wydzielenie bezpiecznego wejścia do budynku.

Zadanie sfinansowane zostanie ze środków własnych SPGOZ w Nowym Żmigrodzie oraz budżetu gminy.

O ewentualnych utrudnieniach w funkcjonowaniu ośrodka pacjenci będą informowani na bieżąco poprzez ogłoszenia.

remont osrodka nienaszow 1

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu