^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Wczoraj w Makowiskach odbył się finał konkursu „Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród. Zarówno w kategorii „szkoły”, jak i „KGW” zwyciężyła Desznica.

Celami konkursu były: popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, popularyzacja sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci i młodzieży, przekaz wartości i tradycji ludowej, integracja społeczności lokalnej oraz promocja dorobku kulturowego wsi.

Prace oceniała 3-osobowa komisja: mgr sztuki Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, doradca z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jaśle Małgorzata Osika oraz kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle Ewa Różycka. Jury, oceniając anonimowe palmy, które miały nadany numer przez organizatora, brało pod uwagę: estetykę wykonania pracy, zgodność z regulaminem konkursu, pomysłowość oraz własnoręczność wykonania elementów.

W tym roku impreza została zorganizowana dzięki bezinteresownemu wsparciu i pomocy wielu osób. Zwycięzcy za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii „szkół” otrzymali nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Grzegorza Barę, zaś w kategorii „KGW” – przez Radnego Powiatowego Franciszka Miśkowicza. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez radnych oraz osoby prywatne – Jana Kurdziela, Wiesława Rogowskiego oraz Zenona Wiklowskiego. Dla każdej drużyny przygotowano też pamiątkowe dyplomy.

Poczęstunek dla gości z własnych środków, przy wsparciu finansowym Zastępcy Wójta Radosława Kujawskiego oraz Sekretarza Gminy Mateusza Buczyńskiego, przygotowało KGW Makowiska, zaś ciasta i babki wielkanocne upiekły członkinie kół z terenu gminy.

Wszystkim bardzo dziękuję, przede wszystkim uczestnikom konkursu, którzy poświęcili trochę czasu, aby te palmy mogły być tak piękne. Wszystkim sponsorom za wkład finansowy... – powiedziała na zakończenie uroczystości Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród Maria Adamska, zaznaczając że przyznane przez sponsorów nagrody są działaniem na rzecz uczniów i kół z własnych miejscowości.

Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna
Konkurs - Najpi...
Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna Konkurs - Najpiękniejsza Gminna Palma Wielkanocna

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza