^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


61486537 2535917076420810 3600329629488906240 nInformujemy iż w trosce o zdrowie mieszkańców naszej gminy na budynku Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie zostało zamontowane urządzenie monitorujące jakość powietrza. Czujnik został zakupiony przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle i udostępniony na potrzeby naszej społeczności.

Sensor umożliwia monitorowanie danych tj.:
– temperatura powietrza w stopniach Celsjusza,
– wilgotność powietrza,
– ciśnienie atmosferyczne,
– stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10.

Dane pomiarowe można śledzić na bieżąco pod adresem: https://airly.eu/map/pl/#49.60294,21.52359,i8841.

nabór młody rolnikInformujemy o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania wniosków o wsparcie od młodych rolników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014–2020. W tegorocznym naborze wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, w tym podwyższono kwotę premii – do 150 tys. zł.

Czytaj więcej...

Restrukturyzacja małych gospodarstwInformujemy o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania wniosków od rolników chcących skorzystać z pomocy finansowej w ramach programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014–2020. W tegorocznym naborze zniesiono m.in. wymóg podlegania ubezpieczeniu w KRUS przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Czytaj więcej...

W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzone badanie opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy:
– odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia ankiety,
– skontaktują się telefonicznie lub internetowo z mieszkańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony wywiad,
– skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przedsiębiorcami w celu przeprowadzenia ankiety.

Czytaj więcej...

Na Uniwersytecie Rzeszowskim 23 maja 2019 r. odbyło się Forum Kobiet Wiejskich. Inicjatorem tego spotkania był Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Wojewoda Podkarpacki.

Czytaj więcej...

Podkarpacka  Agencja Konsultingowo Doradcza  Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle w partnerstwie z INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizuje projekt  pn.„Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.5. Więcej informacji: http://www.pakd.pl/tskw.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza