^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


PLAKAT 1W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Cenne kwalifikacje”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, przekazujemy Państwu informację o możliwości skorzystania ze wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia.

Czytaj więcej...

 
Ostrzeżenia meteorologiczne: oblodzenie
Stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.
Uwagi: Brak.
Ostrzeżenie 15/2019
Ważne:
Od: 2019-02-12 04:00
Do: 2019-02-12 10:00
Synoptyk IMGW-PIB: Tomasz Knopik
Czas wydania: 2019-02-11 13:12
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Źródło: IMGW-PIB

Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 29 stycznia 2019 r. ustalono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkola gminnego oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

b1Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Brzezowej poprzez położenie nawierzchni asfaltowej to zadanie, które do połowy bieżącego roku ma wykonać, wyłonione w wyniku postępowania ofertowego, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o. o. w Jaśle.

Czytaj więcej...

W dniu 27 stycznia 2019 r. w sali widowiskowej GOK w Nowym Żmigrodzie odbył się Koncert kolęd i pastorałek. Koncert, jak co roku, otworzył Jerzy Dębiec – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, który serdecznie przywitał mieszkańców Nowego Żmigrodu, Wójta Gminy Nowy Żmigród Grzegorza Barę, dzieci i młodzież oraz dorosłych biorących udział w koncercie.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu