^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Żmigrodzie od 1 lutego 2019 r. wznowił działalność.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Żmigrodzie mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród.

Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 7:15 do 11:30.

Zgłoszeń na  poradę  dokonuje się telefonicznie pod numerem: 13 448 64 77 (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00−12:00).

ekologobk

Firma Produkcyjna Handel Usługi „Ekomax” Kotulak Jerzy informuje,
że odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (instytucje, firmy)
z terenu gminy Nowy Żmigród odbywał się będzie w następujące dni:

4 lutego, 4 marca, 1 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca.

Pozostałe terminy odbioru odpadów zostaną podane w późniejszym czasie.

ratownictwoW związku z zapisami Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podkarpackiego mającymi obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2019 r., zmieniającymi status zespołu ratownictwa medycznego w Nowym Żmigrodzie ze specjalistycznego (S)  na podstawowy (P), Rada Gminy wystosowała apel do Pani Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego o odstąpienie od zmiany zapisów i utrzymanie dotychczasowego, specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Nowym Żmigrodzie.

Jak podają zapisy planu, w skład zespołu specjalistycznego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

W skład zespołu podstawowego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Treść apelu

wspolny systemW dniach 21–23 stycznia na terenie gminy miała miejsce pierwsza zbiórka odpadów komunalnych wg nowych zasad – z zastosowaniem etykiet z indywidualnym numerem przypisanym do konkretnej osoby składającej deklarację. Towarzyszyły jej wyrywkowe kontrole prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy, które wykryły liczne nieprawidłowości w segregacji, na skutek czego w wielu przypadkach odpady nie zostały odebrane. W przypadku, gdy ktoś deklaruje segregację, a mino to odpady miesza, powinien się liczyć z konsekwencjami w postaci podniesienia opłaty.

Czytaj więcej...

cala naprzod plakat A3 ver3 01Abakus Konsulting Sp. Z o.o. Sp. k. ogłasza nabór do projektu stażowo-szkoleniowego „Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa podkarpackiego”.

Zgłoszenia do projektu (ankieta kwalifikująca wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od 04.02.2019 r. do 22.02.2019 r. w dni robocze w godzinach 8:00−16:00 w biurze projektu w Rzeszowie, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pracującespełniające poniższe kryteria:
• w wieku 18−29 lat,
• zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego,
• których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej tj. 2250,00 zł brutto,
• zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na jedną osobę nie przekraczają kwoty 528,00 zł,
• zatrudnione na umowach krótkoterminowych.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu