^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


KROSNOPodczas gali usłyszą Państwo obdarzonych wspaniałymi głosami, fantastycznych solistów operowych. Towarzyszyć im będą wybitni, polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie.
Tej gali nie można przegapić, na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści polskiej estrady. Zabrzmią największe przeboje króla walca – Johanna Straussa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza” oraz „Kraina Uśmiechu”. Publiczność usłyszy m.in.: Walc „Nad Pięknym Modrym Dunajem”, Arię Barinkaya „Wielka sława to żart”, Duet wszech czasów „Usta milczą dusza śpiewa” czy polkę „Tritsch-Tratsch”.
Koncert programowo nawiązywał będzie do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów, odbywających się w Wiedniu.

Zapraszamy serdecznie!

Bilety 75 zł: Biuro Turystyczne Omnibus
rezerwacje: 13 436 10 67, grupy: 504 091 909
bilety online: www.ebilet.pl
oraz w sieciach: Empik, Saturn, Księgarniach PWN, Sklepach Muzycznych Riff

Dobiegają końca prace przy budowie hali sportowej. Aktualnie trwa montaż systemowej podłogi sportowej i inne prace montażowe i wykończeniowe.

Czytaj więcej...

 
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr 78
Stopień zagrożenia: 2
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo podkarpackie − zlewnie Wisłoki, Sanu, Wisłoka
Ważność: od 2017-09-20 22:00:00 do 2017-09-22 20:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo przekroczone zostaną stany ostrzegawcze − w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-09-20 15:48:00
Synoptyk IMGW-PIB: Wawrzyniec Kruszewski
IMGW-PIB
 
OSTRZEŻENIE Nr 106
Intensywne opady deszczu/2
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność: od 2017-09-20 20:00:00 do 2017-09-22 08:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W pierwszym okresie, do godz. 08:00 dnia 21.09, prognozowana suma opadów od 25 mm do 35 mm. Podczas kolejnej doby prognozowana suma opadów od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Największe natężenie opadów przewidywane jest w południowej połowie województwa.
Prawdopodobieństwo: 80% (Intensywne opady deszczu)
Uwagi: Prognozowane sumy opadów określono z uwzględnieniem podziału czasowego na doby hydrologiczne.
Czas wydania: 2017-09-20 06:53:00
Synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
IMGW-PIB

Osoby, które kwalifikują się do pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014−2020
proszone są o zgłoszenie się do 30 września br.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
celem pobrania karty uprawniającej do otrzymania pomocy żywnościowej.

Więcej informacji − tutaj

W ramach realizowanego przez Gminę projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Nowy Żmigród” do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie zakupione zostały nowe zabawki, pomoce edukacyjne i meble, sale dydaktyczne doposażono w sprzęt ICT (m.in. tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny), a jadalnię – w nowe stoliki, krzesła i zastawę stołową.

Czytaj więcej...

W tym numerze: 

> Będzie przebudowa kolejnego odcinka drogi nr 992

> Świetlice wakacyjne nie tracą na popularności

> Przedszkole Gminne doposażone w pomoce edukacyjne, meble i zabawki

> W drodze na Górę Trzech Krzyży

> Przy kawie rozmowy o teatrze (cz. III – ostatnia)

> Leki a żywność

> Sezon 2017 „Pucharu Smoka” zakończony!

> Rozpoczął się sezon ligowy 2017/2018

> Maria z Nowosielskich Kołsutowa (cz. II)

 

„Region Żmigrodzki” nr 9/17/176

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy