^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniach 9 – 10 marca w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie zostały zorganizowane „Dni otwarte”. Głównym celem organizacji tego przedsięwzięcia było zaprezentowanie funkcjonowania naszej szkoły „od środka”. Była to również znakomita okazja do bezpośredniego poznania szkolnej atmosfery, panujących reguł i zasad, organizowanych inicjatyw oraz zaplecza szkolnego zaopatrzonego w nowoczesny sprzęt oraz wysokiej jakości wyposażenie. W sumie odwiedziło nas ok. 200 uczniów klas gimnazjalnych z okolicznych szkół. Z uwagi na szczegółowy program, każda grupa oprowadzana była przez przewodników, którymi byli uczniowie klas mundurowych naszego Liceum.

Czytaj więcej...

wodociag nzKonsorcjum Firm: Lider – Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Falger z siedzibą w Albigowej; Partner – Usługowy Zakład Instalacji Wod.-Kan. CO i Gazu Roman Falger z siedzibą w Albigowej rozpoczęło prace związane z wymianą odcinka wodociągu i częściowym remoncie ujęcia wody w miejscowości Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

 
p kInformuje się Mieszkańców gminy Nowy Żmigród, że od dnia 16 marca 2015 r.
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie (sala muzyczna)
prowadzony będzie Punkt Konsultacyjny, w ramach którego udzielane będą konsultacje psychologiczne.
 
Terapeuta udzielał będzie pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy.

Czytaj więcej...

studnieRozpoczęto prace związane z budową studni głębinowych w miejscowościach: Skalnik, Brzezowa, Mytarz, Mytarka, Grabanina, Stary Żmigród i Łężyny. Nowe studnie głębinowe powstają w celu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców wiosek w czasie występowania suszy. W ostatnich latach gmina wykonała takie studnie m.in. w Sośninach, Sadkach, Tokach, Gorzycach, Jaworzu, Łysej Górze i Nienaszowie, Desznicy, Nienaszowie i Siedliskach Żmigrodzkich.

Czytaj więcej...

Sołtys miejscowości Nowy Żmigród informuje,
I rata podatku przyjmowana będzie w dniach 12, 13 i 16 marca 2015 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie w godz. 9.00−14.00.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu