^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniu 28 lutego 2015 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się IV Gminy Turniej Strażaków w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród. W turnieju wzięło udział 30 zawodników zgłoszonych przez Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Żmigród biorących udział w rozgrywkach Jednostek OSP z: Brzezowej, Desznicy, Gorzyc, Kątów, Łężyn, Łysej Góry, Mytarki, Mytarzy, Nowego Żmigrodu i Toków.

Czytaj więcej...

W sobotę 20 grudnia 2014 roku w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie odbyło się spotkanie opłatkowe druhów strażaków z naszej gminy połączone z posiedzeniem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, na które przybyli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP. Swoją obecnością zaszczycił zebranych Ksiądz Proboszcz tutejszej Parafii oraz Władze Gminy z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy na czele, Radni, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

zp 16Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwojem uzdolnień plastycznych. W tegorocznym etapie gminnym wzięli udział uczniowie z Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie, Szkół Podstawowych w: Makowiskach, Starym Żmigrodzie, Łysej Górze oraz Zespołów Szkół w: Nowym Żmigrodzie, Nienaszowie, Łężynach i Gimnazjum w Kątach.

Czytaj więcej...

W dniach 9 i 10 października 2014 r., w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nowy Żmigród odbyły się przeglądy operacyjno-techniczne. Przeglądy zostały przeprowadzone przez komisję w składzie: Wioleta Sztelma – podinspektor ds. ochrony ppoż. Urzędu Gminy, mł. bryg. Ireneusz Michalik – st. specjalista Komendy Powiatowej PSP w Jaśle oraz Adam Durał – komendant gminny ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie. Zakres przeglądu obejmował m.in.: sprawdzenie sprawności samochodów pożarniczych oraz sprzętu ppoż. będącego na wyposażeniu OSP, aktualności dokumentów pojazdów, kierowców i badań lekarskich strażaków, łączności oraz alarmowania, wyposażenia technicznego, stanu i estetyki remiz.

Czytaj więcej...

Mszą świętą w intencji strażaków rozpoczęły się dziś o godz. 15.00 w Tokach uroczystości przekazania miejscowej jednostce i poświęcenia samochodu pożarniczego Renault Gallin G230, zakupionego na potrzeby jednostki w lipcu br. Przy tej okazji dokonano także zasadzenia przy budynku domu ludowego, z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Dębu Wolności upamiętniającego 25 lat Niepodległej Polski oraz odznaczenia zasłużonych strażaków.

Czytaj więcej...

W sobotę 20 września odbyły się uroczyste obchody 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze. Rocznica ta była także okazją do świętowania z racji włączenia jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu