^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


szkol lg 1

W dniu 27 sierpnia 2014 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle strażacy z OSP Łysa Góra odbyli coroczne szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji aparatów powietrznych. Uczestnicy szkolenia w części teoretycznej m.in. zapoznali się z obsługą aparatu i jego budową, zasadami ratownictwa i ewakuacji osób. Część praktyczna to: gaszenie pożarów z wykorzystaniem drabin oraz gaszenie pożaru, oddymianie, przeszukanie i ewakuacja osób z zadymionego budynku.

Czytaj więcej...

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 9 maja 2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Łysej Górze została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. To druga jednostka OSP na terenie naszej gminy, po OSP Skalnik, a 17 na terenie Powiatu Jasielskiego włączona do systemu. Sukces ten jest zwieńczeniem kilkuletnich staraniań miejscowych strażaków, którzy podnosili swoje kwalifikacje, a także starali się o pozyskanie sprzętu, aby spełnić wymagane kryteria.

Czytaj więcej...

Od 2 lipca pracę Ochotniczej Straży Pożarnej w Nienaszowie wspomagać będzie nowo zakupiony sprzęt – motopompa TOHATSU VC72AS. W tym dniu w Krośnie, gdzie mieści się siedziba Biura Terenowego ZOSP RP prezes jednostki Jan Lelko odebrał sprzęt o wartości 29 030,40 zł. Zakup sprzętu sfinansowany został ze środków Gminy Nowy Żmigród (19 030,40 zł) oraz środków przekazanych przez Biuro Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krośnie, pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (10 000,00 zł).

Czytaj więcej...

W dniu 31 lipca 2014 r. w miejscowości Nowa Wieś dokonany został odbiór samochodu pożarniczego zakupionego przez Gminę Nowy Żmigród na wyposażenie jednostki OSP w Tokach. Zakup został zrealizowany w ramach zamówienia pod nazwą: „Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach". Wartość zakupu to 70 500,00 zł. Jest to zakup dla kolejnej jednostki w Gminie, który następuje w ostatnich latach, po Skalniku, Mytarce i Kątach.

Czytaj więcej...

W dniu 22 maja 2014 roku w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie odbył się egzamin stanowiący zwieńczenie dwutygodniowego kursu podstawowego strażaków ratowników OSP. Do egzaminu w formie pisemnego testu przystąpiło 80 strażaków z jednostek OSP gminy Nowy Żmigród, w tym jedna kobieta.

Czytaj więcej...

powiatowy ts 2014 6Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle była organizatorem II Powiatowego Turnieju Strażaków w Tenisie Stołowym o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle. W turnieju, który odbył się 12 kwietnia 2014 roku brały udział reprezentacje Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP powiatu jasielskiego. Każda reprezentacja składała się z trzech zawodników, którzy rozgrywali pojedynki singlowe systemem pucharowym do dwóch przegranych meczy.

Czytaj więcej...

W dniu 05.04.2014 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się już III Gminy turniej Strażaków w tenisie stołowym o puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród. W turnieju wzięło udział osiem trzyosobowych dużych reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy, a były to jednostki OSP z: Brzezowej, Desznicy, Gorzyc, Łężyn, Łysej Góry, Mytarki, Mytarzy i Nowego Żmigrodu.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu