• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg

Dziś (5.07.2024 r.), Wójt Gminy Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara podpisał umowy na budowy i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Fogr2024 1
Gmina Nowy Żmigród zawarła umowy na modernizacje i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach FOGR. Fot. Krystian Gaworowski | Gmina Nowy Żmigród.

1. Z firmą ZTS Budownictwo Hubert Janas, 38-230 Nowy Żmigród, Kąty 14 na zadanie obejmujące budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Stary Żmigród na dz. o nr ewid. 1255 i Nowy Żmigród na dz. o nr ewid. 1286.

Łączna wartość kontraktu to: 94 648,50 zł.

2. Z firmą ZTS Infrastruktura Radosław Janas, 38-230 Nowy Żmigród, Kąty 14 na zadanie obejmujące budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Żmigród na dz. o nr ewid. 175.

Łączna wartość kontraktu to: 70 525,25 zł

Zadania obejmują m. in. roboty takie jak: korytowanie, plantowanie i zagęszczanie podłoża, separacja gruntu geowłókniną, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych.

Postępowanie zakupowe: https://platformazakupowa.pl/transakcja/929242

Przedsięwzięcia otrzymały dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w łącznej kwocie 110 000,00 zł.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.