• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg

W piątek 19 kwietnia br. odbył się częściowy robót na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Łężynach z przeznaczeniem części pomieszczeń parteru na przedszkole i zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele oświatowe, budowa przyłącza wodociągowego, zbiornika p.poż. oraz placu zabaw”.

Odbior I SP Lezyny2www 1
Odbiór części robót przy Szkole Podstawowej w Łężynach. Fot. Krystian Gaworowski | Gmina Nowy Żmigród.

W czynnościach odbiorowych wzięli udział przedstawiciele Inwestora: Wójt Gminy Pan Grzegorz Bara, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Pan Marek Brocławik, Kierownik Referatu IOŚ UG Pani Olga Szarzyńska, Radny Gminy Nowy Żmigród Pan Krzysztof Janusz, Dyrektor CUW Pani Jolanta Brojek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łężynach Pani Teresa Stoś. Przedstawiciele Wykonawcy: Kierownik Budowy Pan Sławomir Dusza, Współwłaściciel firmy ELBUD-2 Pan Rafał Bugno, Inżynier budowy Pan Tomasz Rychlewski.

Odbior I SP Lezyny2www 7
Odbiór części robót przy Szkole Podstawowej w Łężynach. Fot. Krystian Gaworowski | Gmina Nowy Żmigród.

Odebrano roboty zgodne z zapisami umowy oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym robót: roboty budowlane, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje oddymiania klatki schodowej, instalacje elektryczne. Wartość robót objętych odbiorem częściowym to 1 mln zł.

Odbior I SP Lezyny2www 6
Odbiór części robót przy Szkole Podstawowej w Łężynach. Fot. Krystian Gaworowski | Gmina Nowy Żmigród.

Wartość zadania to blisko 3 mln zł. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: 18 m-cy od dnia zawarcia umowy (od czerwca 2023 roku),

Projekt pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Łężynach” współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Galeria zdjęć:

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.