• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg

Dziś (05.03.2023 r.) w budynku „B” Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie, Wójt Gminy Pan Grzegorz Bara, w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Pana Henryka Strzelca, oraz Członka Zarządu Powiatu Jasielskiego Pana Grzegorza Persa, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Elżbiety Piotrowskiej zawarł umowę z wyłonionym w trybie przetargu Wykonawcą – Firmą Handlową ROSE Tomasz Leszczak  ul. Bieszczadzka 16 a , 38-100 Strzyżów: POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE.

Osrodek zdrowia PL 1 z 8
Podpisanie umowy na przebudowę ośrodka zdrowia, bud. "A" w Nowym Żmigrodzie, fot. Krystian Gaworowski | Gmina Nowy Żmigród.

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku „A” Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej”.

Zadanie obejmuje dostosowanie i zmianę sposobu użytkowania części parteru budynku „A” SPGOZ, przy ul. Krakowskiej w Nowym Żmigrodzie, na potrzeby gabinetu ginekologicznego oraz termomodernizację całości obiektu, celem zwiększenia jego efektywności energetycznej. W ramach inwestycji, oprócz ww. termomodernizacji wykonane zostaną m. in.: ściany działowe wewnętrzne i tynkowanie ścian. W budynku projektuje się instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Przebudowie ulegną instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania oraz elektryczne wewnętrzne. Budynek, w jego przebudowanej części, w którym będą zlokalizowane m. in.: poczekalnia, rejestracja, położna i gabinet zabiegowy, zostanie wyposażony w instalację klimatyzacji.

Osrodek zdrowia PL 7 z 8
Podpisanie umowy na przebudowę ośrodka zdrowia, bud. "A" w Nowym Żmigrodzie, fot. Krystian Gaworowski | Gmina Nowy Żmigród.

Projektowane na terenie gminy zadanie, zapewni pacjentkom dostęp do katalogu świadczeń ginekologiczno-położniczych. Stworzenie możliwości świadczenia tego zakresu usług medycznych na miejscu, wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania, eliminując konieczność wykorzystania obecnie lepiej dostosowanych placówek zlokalizowanych poza granicami gminy.

Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: do 9 m-cy od dnia zawarcia umowy (do 5 grudnia 2024 r.),

Wartość inwestycji: 1 050 000,00 zł,

Dofinansowanie w ramach VI edycji PGR Polskiego Ładu: 480 000,00 zł (45,71% wartości inwestycji),

Wkład własny Gminy Nowy Żmigród: 570 000,00 zł (54,29% wartości inwestycji).

Osrodek zdrowia PL 8 z 8
Podpisanie umowy na przebudowę ośrodka zdrowia, bud. "A" w Nowym Żmigrodzie, fot. Krystian Gaworowski | Gmina Nowy Żmigród. 


Projekt pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku „A” Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej” współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja VI PGR.

GALERIA:

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.