• 1.jpg
 • WWW-2.jpg
 • WWW-3.jpg
 • WWW-5.jpg
 • WWW-6.jpg
 • WWW-8.jpg
 • WWW-11.jpg
 • WWW-13.jpg
 • WWW-17.jpg
 • WWW-19.jpg
 • WWW-20.jpg

Dziś (01.03.2023 r.) w pok. 14 naszego Urzędu, Wójt Gminy Pan Grzegorz Bara, w obecności Radnego Mateusza Smyki, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Elżbiety Piotrowskiej zawarł umowę z wyłonionym w trybie przetargu Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II, 38-200 Jasło: POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE

Przedmiotem inwestycji jest „Modernizacja dróg gminnych ul. Węgierska Mała i ul. Wenecja na terenie miejscowości Nowy Żmigród”. Zadanie obejmuje wykonanie nowych konstrukcji jezdni, wraz z nawierzchnią bitumiczną, chodników o nawierzchni z kostki brukowej, na długości modernizowanych dróg gminnych. Wykonane zostaną również elementy odwodnienia dróg w postaci ścieków powierzchniowych kanalizacji deszczowej i studnie rewizyjne. Zlikwidowane zostaną kolizje z liniami teletechnicznymi, elektrycznymi i siecią gazociągu.

Ulepszenie ciągów komunikacyjnych stanowiących dojazd do terenów zamieszkałych, prowadzone będzie w celu poprawy płynności ruchu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury i przebudową sieci uzbrojenia terenu.

 • Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: do 13 m-cy od dnia zawarcia umowy (do 1 kwietnia 2025 r),
 • Wartość inwestycji: 1 268 781,78 zł,
 • Dofinansowanie w ramach VIII edycji Polskiego Ładu: 1 205 342,69 zł (95% wartości inwestycji),
 • Wkład własny Gminy Nowy Żmigród: 63 439,09 zł (5% wartości inwestycji).

Projekt pn. „Modernizacja dróg gminnych ul. Węgierska Mała i ul. Wenecja na terenie miejscowości Nowy Żmigród” współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja VIII.

ZDJĘCIA:

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.