• 1.jpg
 • WWW-2.jpg
 • WWW-3.jpg
 • WWW-5.jpg
 • WWW-6.jpg
 • WWW-8.jpg
 • WWW-11.jpg
 • WWW-13.jpg
 • WWW-17.jpg
 • WWW-19.jpg
 • WWW-20.jpg

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009–2017 r.

Rehabilitacje dla dzieci rolników

Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS, a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 poz. 208 i 337).

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie warunków rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2757).
Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony:

 • formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka, 
  • formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą, 
  • oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej.

(UWAGA! druki dostępne są w Placówce Terenowej KRUS w Jaśle oraz na stronie internetowej www.gov.pl/krus).

Wypełniony wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wraz z ww. formularzami należy złożyć w tutejszej placówce KRUS.  

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi. 

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie od 31.07 do 20.08.2024 r.  oraz z chorobami układu ruchu i wadami postawy w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju w terminie od 14.07 do 03.08.2024 r.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdem do Centrum Rehabilitacji w dniu rozpoczęcia turnusu i z podróżą powrotną, w dniu zakończenia turnusu. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni.

Termin składania wniosków upływa 31.05.2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 134435417, 134437143.
 

Opracowanie:

Samodzielny  Referat Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
Placówka Terenowa KRUS w Jaśle
Źródło: Informacja C/KRUS 

Załączniki:

1. Wniosek o rehabilitację leczniczą,
2. Informacja o stanie zdrowia dziecka,
3. Oświadczenie rodzica opiekuna dot. zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej,
4. Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby której dane dotyczą.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.