^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Rozstrzygnięto etap gminny konkursu „Zapobiegajmy Pożarom” 2017. Wzięło w nim łącznie udział 37 uczniów z Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie oraz Szkół Podstawowych w: Desznicy, Łężynach, Łysej Górze, Nienaszowie, Nowym Żmigrodzie i Starym Żmigrodzie.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwojem uzdolnień plastycznych. Jego tematyka obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy innych jednostek i organizacji.

Komisja gminna w składzie: Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród, Adam Durał – Komendant Gminny OSP, Wioleta Sztelma – pracownik Urzędu Gminy, wybrała po 3 prace z każdej grupy wiekowej i przyznała po 2 wyróżnienia. Wszystkie prace przesłane zostały na szczebel wyższy.

Wyniki:

grupa I – przedszkola:
1. Filip Kłosowski – Szkoła Podstawowa w Łysej Górze,
2. Jakub Więcek – Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie,
3. Mateusz Rospond – Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie,
wyróżniono:
1. Dominika Ożga – Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie,
2. Milena Leśko – Szkoła Podstawowa w Łysej Górze;

grupa II – szkoła podstawowa (klasy I–III):
1. Maja Dybaś – Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie,
2. Oskar Syguła – Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie,
3. Emilia Szczurek – Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie,
wyróżniono:
1. Dominik Nowak – Szkoła Podstawowa w Łysej Górze,
2. Karolina Musiał – Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie;

grupa III – szkoła podstawowa (klasy IV–VI):
1. Patrycja Szczurek – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie
2. Estera Bolek – Szkoła Podstawowa w Łężynach,
3. Dawid Marchewka – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,
wyróżniono:
1. Aleksandra Mastaj – Szkoła Podstawowa w Łężynach,
2. Magdalena Nowacka – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie;

grupa IV – szkoła podstawowa (klasy VII) lub gimnazjum (klasy II–III):
1. Maciej Dziadosz – Szkoła Podstawowa w Nienaszowie,
2. Klaudia Roman – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,
3. Karolina Bułka – Szkoła Podstawowa w Łężynach,
wyróżniono:
1. Daria Augustyn – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,
2. Justyna Kudłaty – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie.

Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017
Zapobiegajmy Po...
Zapobiegajmy Pożarom 2017 Zapobiegajmy Pożarom 2017