^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


trybuna w NienaszowieW piątek 23 grudnia 2022 r. na stadionie sportowym w Nienaszowie miał miejsce końcowy odbiór robót polegających na budowie trybuny stalowej zewnętrznej wraz z elementami dojścia. Zadanie inwestycyjne obejmowało m. in. wykonanie: dojść z płyt betonowych i kotki brukowej, przygotowanie żelbetowych stóp fundamentowych oraz 3-rzędowej, stalowej, zewnętrznej trybuny, mieszczącej łącznie 240 osób.

Koszt wykonanego przez firmę AVA SEATS sp. z o.o. zadania to 281 535,32 zł brutto.

Ponadto firma Usługi Dekarskie Wojciech Ladziński, wykonała:
– odprowadzenie wody deszczowej oraz ogrodzenie wraz z bramą i furtką przy szatni LKS „Tempo” Nienaszów. Wartość brutto: 14 600,00 zł;
– schody zejściowe na stadion, schodki do budynku szatni, opaski odbojowe wokół budynku szatni oraz dojścia i chodnik z kostki brukowej. Wartość brutto: 48 400,00 zł.

Łączny koszt przebudowy stadionu: 344 535,32 zł brutto.

Zadanie po stronie Zamawiającego odebrali: Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Członek Zarządu Powiatu w Jaśle i Prezes LKS „Tempo” Nienaszów Grzegorz Pers, Kierownik Referatu IOŚ UG Olga Szarzyńska, Inspektor w Referacie IOŚ UG Marek Brocławik, Sołtys Nienaszowa Helena Kulisz.

Trybuna w Nienaszowie

trybuna w Nienaszowie

321958264 5786540281436664 5653870416898649174 n

KG