^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Gmina Nowy Żmigród informuje, że od dnia 30.01.2023 r. do odwołania, w godz. pracy Urzędu, w pok. nr 24 Urzędu Gminy (II piętro) przyjmowane będą deklaracje przystąpienia do projektu, w ramach naboru uzupełniającego na następujące rodzaje instalacji:
– kolektory słoneczne: 2 lub 3 panele + zasobnik 300l;
– kotły na biomasę o mocy: 15, 20 bądź 25 kW.

Nabór uzupełniający styczeń 2023

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 w pok. 24 (II piętro). Formularz Deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Gminy Nowy Żmigród www.nowyzmigrod.eu, facebooku gminy oraz w wersji papierowej w pok. 24 w dniach i godzinach podanych wyżej.

Informujemy jednocześnie, że złożenie deklaracji przystąpienia do projektu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. Osoby, które w wyznaczonym terminie złożą ankiety zostaną wpisane na listę rezerwową. Przeniesienie na listę podstawową projektu następować będzie sukcesywnie w miarę występowania wolnych miejsc na dany rodzaj instalacji OZE zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej określonej w oparciu o kryterium chronologiczne wpływu prawidłowo uzupełnionych deklaracji (decyduje kolejność zgłoszeń).

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze do Projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” – nabór uzupełniający styczeń 2023.

Deklaracja uczestnictwa OZE – styczeń 2023 – nabór uzupełniający.