^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


czad duzyTlenek węgla jest gazem silnie trującym, niewyczuwalnym przez człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku). Powstaje w wyniku niepełnego spalania m.in. węgla, drewna lub gazu, w domowych piecach i kuchenkach. Blokuje dostęp tlenu do organizmu poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi. Przy dużym stężeniu powoduje śmierć.

Czytaj więcej...

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg zalicza się usuwanie śniegu z dróg. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej i natychmiastowej gotowości w razie wystąpienia opadów śniegu, a także do zapewnienia usunięcia skutków opadów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejezdność dróg we wszystkie dni tygodnia na godzinę 7.00 rano.

Czytaj więcej...

Komisarz Wyborczy w Krośnie zarządził na dzień 22 lutego 2015 roku wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowy Żmigród w okręgu wyborczym nr 13, obejmującym miejscowości Mytarz i Mytarka. Wybory odbędą się w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Grzegorza Bary, który został wybrany na urząd Wójta Gminy Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krośnie, w dniu dzisiejszym odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie. Pierwsze obrady poprowadził najstarszy wiekiem radny – Maria Homlak. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Żmigrodzie − Michał Mrugał pogratulował nowo wybranym radnym, a następnie wręczył zaświadczenia o wyborze. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli również ślubowanie.

Czytaj więcej...