^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


5 edycja ORLEN Beniaminek Soccer Schools Ligi przed nami!Ruszamy z 5 edycją festiwalu „ORLEN Beniaminek Soccer Schools Liga”. Przed nami 4 turnieje w 4 kolejne miesiące. Zapowiada się świetna zabawa i duże piłkarskie emocje z udziałem dzieci trenujących w drużynach Beniaminka w Krośnie, Rzeszowie, Iłży, Nowym Żmigrodzie, Jedliczu, Rogach, Targowiskach, Miejscu Piastowym, Głowience, Iwoniczu i Haczowie.

Festiwal „ORLEN Beniaminek Soccer Schools Liga” organizowany jest przez Akademię Piłkarską Beniaminek Profbud Krosno. Sponsorem Tytularnym Rozgrywek jest firma PKN ORLEN. Sponsorem Głównym Rozgrywek Energa SA. Sponsor Rozgrywek Profbud. Partnerami rozgrywek są: Gmina Korczyna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Miejsce Piastowe, Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, FCapp – turnieje i sparingi piłkarskie oraz GOK Korczyna.

Medale już się powoli tworzą. Do zobaczenia na pierwszym festiwalu OBSSL już 4 września w Korczynie.

BSS

Organizatorem seminarium online jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR i Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji. Celem webinarium jest poszerzenie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, zwłaszcza oszustw na urządzeniach mobilnych. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Link do strony wydarzenia wraz z programem i formularzem zgłoszeniowym

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Żmigród uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Nowy Żmigród, zamieszkałymi w sołectwach: Brzezowa, Desznica, Gorzyce, Grabanina, Jaworze, Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Makowiska, Mytarka, Mytarz, Nienaszów, Nienaszów – Sośniny, Nowy Żmigród, Sadki, Siedliska Żmigrodzkie, Skalnik, Stary Żmigród, Toki w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektów zmiany statutów sołectw.
2. W konsultacjach dotyczących projektów zmiany statutów sołectw mogą brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie danego sołectwa Gminy Nowy Żmigród, posiadające czynne prawo wyborcze do organów gminy.
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 11.07.2022 r. do 08.08.2022 r.

Czytaj więcej...