^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


DZIEŃ OTWARTY DLA NAUCZYCIELI plakat28 czerwca br. Oddział ZUS w Jaśle zaprasza nauczycieli do udziału w akcji informacyjnej  „Dzień Otwarty dla Nauczycieli”. To okazja do spotkania z naszymi ekspertami ds. emerytalno-rentowych oraz uzyskania informacji na temat nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, emerytur, rekompensaty.

Czytaj więcej...

Czy trzeba kogoś przekonywać, że „mieć” to lepiej niż „nie mieć”? Dzisiaj jesteśmy przekonani do tego pierwszego stwierdzenia, ale czy zawsze tak było? Działająca w Szkole Podstawowej w Nienaszowie im. św. Jana Pawła II Szkolna Kasa Oszczędności jest pierwszym etapem uczenia przedsiębiorczości oraz nabywania umiejętności organizowania czasu na działania, których celem jest skoordynowane oszczędzanie na wielu płaszczyznach. Poprzez wyżej wymienione działania rozumie się edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania, wyrabianie w nich nawyku świadomego oszczędzania oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Dlatego organizujemy i wspieramy aktywnie edukację kierowaną do uczniów szkoły podstawowej w Nienaszowie. Mamy już pewne doświadczenie, gdyż działamy w tym zakresie od 2010 roku.

Czytaj więcej...