^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Gmina Nowy Żmigród otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki temu wsparciu zrealizowano zadanie pn. „Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Desznica o część kulturalną – roboty wykończeniowe wewnątrz budynku”.

Zakres robót obejmował między innymi roboty tynkarskie, wykonanie wentylacji wraz z zabudową kanałów wentylacyjnych, rur i stelaży sanitarnych, kompleksowe wykonanie posadzki, wraz z warstwą izolacyjną, docieplenie i wygłuszenie stropów, a także montaż schodów strychowych. Ściany rozbudowywanego obiektu pokryto płytkami z kamieni sztucznych, a także pomalowano z użyciem farb emulsyjnych. Zainstalowano stolarkę drzwiową. W rozbudowywanej remizie OSP nie pominięto również instalacji sanitarnych, w tym montażu urządzeń sanitarnych, baterii, zlewozmywaków, itp. Wykonano instalację elektryczną, zamontowano sterownik pompy głębinowej, oprawy oświetleniowe i niezbędny osprzęt. Nakładów finansowych wymagała także instalacja gazowa oraz instalacja CO.

Realizacja zadania wywrze pozytywny wpływ na życie społeczne mieszkańców wsi Desznica, a także usprawni funkcjonowanie i zwiększy ergonomię pracy lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 101 204,58 zł,

Całkowita wartość inwestycji: 279 749,50 zł.

RFIL tablica Desznica