^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Psychoterapeuta uzależnień i psycholog udziela konsultacji w pierwszy i ostatni piątek miesiąca w terminach: 07.01.2022 r., 28.01.2022 r., 04.02.2022 r., 25.02.2022 r., 04.03.2022 r., 25.03.2022 r., 01.04.2022 r., 29.04.2022 r., 06.05.2022 r., 27.05.2022 r., 03.06.2022 r., 24.06.2022 r., 01.07.2022 r., 29.07.2022 r., 05.08.2022 r., 26.08.2022 r., 02.09.2022 r., 30.09.2022 r., 07.10.2022 r., 28.10.2022 r., 04.11.2022 r., 25.11.2022 r., 02.12.2022 r., 30.12.2022 r. w godz. 8.00–11.00.

Punkt prowadzi psycholog – Maria Sroka.

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerami telefonu: 13 44 826 12.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne

PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony jest w budynku Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie (sutereny).

Jednocześnie informujemy, że od 2022 r. konsultacji nie udziela specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – Joanna Garbacik.

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych