^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Gmina Nowy Żmigród zamieszkiwana jest przez 9177 mieszkańców, w tym 9109 zameldowanych na pobyt stały i 68 zameldowanych na pobyt czasowy (stan na 31.12.2020 r.), z czego przeważającą większość stanowią mieszkańcy takich miejscowości jak: Nowy Żmigród, Nienaszów oraz Kąty. Gmina Nowy Żmigród jest jedną z większych gmin (pod względem liczby ludności) w powiecie jasielskim – spośród 10 gmin tego powiatu jest czwartą co do wielkości gminą za gminą Miasto Jasło, Jasło oraz Skołyszyn.

 

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w latach 2016−2020

Lp.
Miejscowość
2016
 2017
2018
2019
2020
osób
%
 osób
osób
osób
 osób
1.
Brzezowa
380
 4,06
376
 367
366
365
2.
Desznica
319
 3,41
323
320
316
317
3.
Gorzyce
516
 5,51
509
499
493
494
4.
Grabanina
151
1,61
150
152
150
151
5.
Jaworze
87
 0,93
84
82
78
75
6.
Kąty
1033
 11,03
 1021
1014
1002
1001
7.
Łężyny
917
 9,79
 905
896
884
864
8.
Łysa Góra
668
 7,13
 666
669
660
650
9.
Makowiska
440
 4,70
446
442
424
428
10.
Mytarka
293
 3,13
 293
298
310
311
11.
Mytarz
411
 4,39
 414
 418
420
417
12.
Nowy Żmigród
1371
 14,64
1360
 1119
1350
1342
13.
Nienaszów
1121
 11,97
 1117
1364
1112
1093
14.
Sadki
235
 2,51
 233
230
221
215
15.
Siedliska Żmigrodzkie
269
 2,87
 259
260
263
261
16.
Skalnik
302
 3,22
 301
 297
296
299
17.
Stary Żmigród
441
 4,71
 444
 435
427
420
18.
Toki
412
 4,40
 411
 409
406
406
R A Z E M
9366
 100
9312
9271
9178
9109

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w latach 2012−2015

Lp.
Miejscowość
2012
2013
2014
2015
osób
%
osób
%
osób
%
osób
%
1.
Brzezowa
374
3,95
371
3,92
372
3,94
375
3,99
2.
Desznica
334
3,52
333
3,51
322
3,41
323
3,44
3.
Gorzyce
529
5,58
533
5,63
529
5,61
520
5,54
4.
Grabanina
153
1,61
157
1,66
157
1,66
153
1,63
5.
Jaworze
88
0,93
88
0,93
89
0,94
87
0,93
6.
Kąty
1043
11,00
1041
10,99
1028
10,9
1035
11,02
7.
Łężyny
915
9,65
924
9,75
924
9,79
918
9,78
8.
Łysa Góra
689
7,27
693
7,31
683
7,24
672
7,16
9.
Makowiska
450
4,75
444
4,69
445
4,72
441
4,7
10.
Mytarka
295
3,11
298
3,15
304
3,22
302
3,22
11.
Mytarz
426
4,49
423
4,46
422
4,47
425
4,53
12.
Nowy Żmigród
1390
14,66
1375
14,51
1377
14,59
1361
14,49
13.
Nienaszów
1130
11,92
1124
11,86
1120
11,87
1119
11,92
14.
Sadki
231
2,44
239
2,52
236
2,5
234
2,49
15.
Siedliska Żmigrodzkie
273
2,88
271
2,86
268
2,84
272
2,9
16.
Skalnik
301
3,18
305
3,22
307
3,25
305
3,25
17.
Stary Żmigród
442
4,66
441
4,65
440
4,66
440
4,69
18.
Toki
417
4,40
414
4,37
412
3,37
408
4,35
R A Z E M
9480
100
9474
100
9435
100
9390
100

 

Liczba ludności w latach 2008−2011  

Lp.
Miejscowość
2008
2009
2010
2011
osób
%
osób
%
osób
%
osób
%
1.
Brzezowa
379
3,97
373
3,93
376
3,96
376
3,95
2.
Desznica
334
3,50
334
3,52
338
3,56
341
3,59
3.
Gorzyce
520
5,45
526
5,54
521
5,48
529
5,56
4.
Grabanina
163
1,71
162
1,71
159
1,67
155
1,63
5.
Jaworze
97
1,02
91
0,96
91
0,96
87
0,92
6.
Kąty
1049
11
1042
10,97
1052
11,07
1038
10,92
7.
Łężyny
900
9,43
909
9,57
909
9,57
920
9,68
8.
Łysa Góra
678
7,10
682
7,18
676
7,11
686
7,21
9.
Makowiska
489
5,12
474
4,99
466
4,9
456
4,80
10.
Mytarka
302
3,16
298
3,14
299
3,15
299
3,14
11.
Mytarz
398
4,17
399
4,20
402
4,23
411
4,32
12.
Nowy Żmigród
1419
14,87
1393
14,66
1390
14,63
1392
14,64
13.
Nienaszów
1136
11,90
1137
11,97
1137
11,96
1134
11,93
14.
Sadki
230
2,41
232
2,44
232
2,44
236
2,48
15.
Siedliska Żmigrodzkie
274
2,87
271
2,85
272
2,86
270
2,84
16.
Skalnik
313
3,28
312
3,28
316
3,33
317
3,33
17.
Stary Żmigród
438
4,59
440
4,63
442
4,65
442
4,65
18.
Toki
425
4,45
424
4,46
425
4,47
419
4,41
R A Z E M
9544
100
9499
100
9503
100
9508
100

 

Liczba ludności w latach 2004−2007

Lp.
Miejscowość
2004
2005
2006
2007
osób
%
osób
%
osób
%
osób
%
1.
Brzezowa
383
3,95
383
3,97
376
3,93
377
3,95
2.
Desznica
359
3,7
347
3,6
347
3,62
341
3,57
3.
Gorzyce
517
5,33
519
5,38
516
5,39
518
5,43
4.
Grabanina
159
1,64
162
1,68
162
1,69
162
1,7
5.
Jaworze
102
1,05
101
1,05
99
1,03
99
1,04
6.
Kąty
1029
10,6
1030
10,68
1029
10,74
1042
10,92
7.
Łężyny
921
9,49
907
9,41
903
9,43
898
9,41
8.
Łysa Góra
700
7,21
701
7,27
690
7,2
681
7,14
9.
Makowiska
508
5,23
498
5,16
496
5,18
494
5,18
10.
Mytarka
314
3,24
304
3,15
307
3,21
304
3,19
11.
Mytarz
403
4,15
402
4,17
408
4,26
401
4,2
12.
Nowy Żmigród
1421
14,64
1429
14,82
1414
14,76
1406
14,73
13.
Nienaszów
1157
11,92
1142
11,84
1141
11,91
1142
11,97
14.
Sadki
245
2,52
237
2,46
233
2,43
230
2,41
15.
Siedliska Żmigrodzkie
279
2,87
278
2,88
277
2,89
277
2,9
16.
Skalnik
304
3,13
312
3,24
305
3,18
307
3,22
17.
Stary Żmigród
467
4,81
460
4,77
454
4,74
442
4,63
18.
Toki
437
4,5
431
4,47
420
4,39
421
4,41
R A Z E M
9705
100
9643
100
9577
100
9542
100

Źródło: Urząd Gminy Nowy Żmigród

 

 

 

Przyrost naturalny w Gminie Nowy Żmigród

Rodzaj cechy
LATA
2004
2005
2006
2007
Liczba urodzeń ogółem
98
99
85
96
Liczba urodzeń mężczyzn
54
48
46
56
Liczba urodzeń kobiet
44
51
39
40
Liczba zgonów ogółem
91
81
91
94
Liczba zgonów mężczyzn
51
47
50
48
Liczba zgonów kobiet
40
34
41
46
Przyrost naturalny ogółem
7
18
-6
2
Przyrost naturalny mężczyźni
3
1
-4
8
Przyrost naturalny kobiety
4
17
-2
-6
Małżeństwa
43
61
61
59