^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2022 ROKU

Wszystkie odpady powinny być posegregowane:
− worek żółty − tworzywa sztuczne i metal,
− worek zielony − szkło bezbarwne i kolorowe,
− worek niebieski − papier i makulatura,
− worek czarny − odpady zmieszane (pozostałości po segregacji lub wszystkie odpady w przypadku złożonej deklaracji na odbiór odpadów zmieszanych).

Odpady należy umieszczać w workach w odpowiednim kolorze i z właściwym opisem odpadu!

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY NOWY ŻMIGRÓD
Odpady należy oddawać zgodne ze złożoną deklaracją
Miejscowości
Desznica, Jaworze, Kąty, Skalnik, Brzezowa, Mytarka, Mytarz
Sadki, Makowiska, Grabanina, Siedliska Żmigrodzkie, Łężyny, Gorzyce, Toki
Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Nienaszów
 
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Styczeń
17
-
18
-
 19
-
Luty
14
-
15
-
 16
-
Marzec
14
-
15
-
 16
-
Kwiecień
11
25 12 26  13 27
Maj
9
23 10 24   11 25
Czerwiec
6
20 7 21  8 22
Lipiec
4
18 5 19  6 20
Sierpień
1, 29
20  2, 30 16 3, 31  17
Wrzesień
26
12 27 13  28 14
Październik
24
10 25 11  26 12
Listopad
21
-
22
-
 23
-
Grudzień
19
-
20
-
 21
-
Odpady wielkogabarytowe
(bez opon
i sprzętu elektronicznego)
8 września
5 września
7 września

ODPADY BIODEGRADOWALNE (resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacie, trawę, liście, drobne gałęzie) oraz POPIOŁY − w wyjatkowych przypadkach, gdy ich zagospodarowanie jest niemożliwe we własnym zakresie należy oddawać w oddzielnych pojemnikach:
− koloru brązowego − odpady biodegradowalne,
− kolory szarego − popioły.

PRZETERMINOWANE LEKI − należy wrzucać do specjalnych pojemników w:
1. Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie,
2. Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,
3. aptekach w Nowym Żmigrodzie:
− Wyczołek Maria, ul. Basztowa 4,
− ARNIKA, ul. Rynek 2. 

ZUŻYTE BATERIE − należy wrzucać do specjalnych pojemników w:
1. Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie
2. Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie i Nienaszowie oraz w szkołach podstawowych na terenie gminy.

 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Nowy Żmigród opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w następujących terminach:
− za miesiące: styczeń, luty, marzec – do 20 marca 2022 r.,
− za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec – do 20 czerwca 2022 r.,
− za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień – do 20 września 2022 r.,
− za miesiące: październik, listopad, grudzień – do 20 listopada 2022 r.
 
 
Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Nowym  Żmigrodzie, przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Nowy Żmigród nr 95 8636 1015 2004 1600 9644 0021.