^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w miejscowości: Nowy Żmigród, Łysa Góra, Desznica


− Zabytkowe kościoły w miejscowości: Desznica, Nowy Żmigród (w którym znajduje się Sanktuarium Władysława Findysza księdza Męczennika), Stary Żmigród, Łężyny, Skalnik (Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór)

2 dęby szypułkowe – przy kościele w miejscowości Nowy Żmigród

Góra „Trzech Krzyży” łączona z tradycją góry golgoty

− Góra Grzywacka w miejscowości Kąty, na szczycie, której znajduje się Milenijny Krzyż Papieski, upamiętniający wędrówki wtedy jeszczeksiędza Karola Wojtyły po beskidzkich szlakach. Z usytuowanego na nim tarasu roztacza się przepiękny widok na całą okolicę od góry Liwocz w pobliżu Jasła po górę Cergową w okolicach Dukli. Wzdłuż drogi wiodącej na szczyt Góry Grzywackiej powstały stacje drogi krzyżowej tworzące Beskidzką Kalwarię Bożego Miłosierdzia. Wędrówka do krzyża trwa od jednej do półtorej godziny. Ten trud rekompensują jednak zachwycające widoki malowniczych gór, dolin i osad ludzkich. Kalwaria ma nowoczesną architekturę, nawiązującą do krajobrazu, historii, tradycji, kultury oraz wyznawanych religii tego regionu.


    

 − Grodzisko „Walik” w miejscowości Brzezowa

Cmentarz żydowski w Nowym Żmigrodzie


Mogiła zbiorowa Żydów w Hałbowie z okresu II wojny światowej

Grodzisko wczesnośredniowieczne z zachowanym kształtem majdanu w miejscowości Stary Żmigród

Parki podworskie w miejscowościach Makowiska i Nowy Żmigród − pozostałości zespołu dworskiego oraz park podworski z zabytkowym drzewostanem w Nowym Żmigrodzie znajdują się w zachodniej części miejscowości, nad rzeką Wisłoką. Niegdyś w tym miejscu usytuowane były zabudowania gospodarskie i dwór (zbliżony architektonicznie do folwarku staropolskiego) należący do rodu Potulickich. Często zmieniający się właściciele rzadko zamieszkiwali na stałe w dworku. Z reguły pieczę nad domostwem pozostawiali dzierżawcom lub ekonomom. W czasie II wojny światowej, po śmierci ostatniej dziedziczki dóbr, dworek zajęło gestapo. Późniejsze działania wojenne z II połowy 1944 roku w znacznym stopniu dotknęły dawny majątek Potulickich. Zdewastowany dwór zburzono, a gospodarstwo dworskie stało się po II wojnie światowej siedzibą szkoły rolniczej. W Makowiskach ostatnimi właścicielami dworu byli Lisowieccy. Po przejściu frontu wschodniego posiadłość została częściowo zniszczona, a następnie rozebrana przez mieszkańców wsi (lata 50-te i 60-te). Obecnie jedynym śladem dworu są tu pozostałości parku. Do najstarszych drzew w jego obrębie należą: lipy drobnolistne, topole czarne, jesiony wyniosłe. W ostatnich latach wybudowano tutaj dom ludowy.

Swoją ofertę gościom odwiedzającym Gminę polecają gospodarstwa agroturystyczne, zapraszając na tani wypoczynek. W pobliżu znajdują się: rzeka, las oraz możliwość nauki rękodzieła.