^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Od 16 marca 2020 r. do odwołania, dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy,
Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie i znajdujące się w budynku jednostki organizacyjne,
tj.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych
będą przyjmowały interesantów wyłącznie
w sprawach wyjątkowo pilnych w wyznaczonym miejscu na parterze urzędu.

Apelujemy, aby interesanci w miarę możliwości nie przychodzili do urzędu,
a wszelkie sprawy urzędowe załatwiali drogą elektroniczną, telefoniczną oraz pocztową.

Kasa urzędu będzie czynna od dnia 11 maja 2020 r.   

Zmianie nie ulega praca urzędników, którzy pozostają
do telefonicznej dyspozycji mieszkańców pod nr. tel. 13 44 15 605.

185825174 4373311699347996 1750875632629259835 nAkademia Piłkarska Beniaminek Profbud Krosno oraz Wójt Gminy Grzegorz Bara zapraszają dzieci z roczników 2010–2017 na sportowe zajęcia, które przeznaczone są zarówno dla chłopców jak i dziewczynek. Piękna i malownicza gmina Nowy Żmigród dołącza tym samym m.in. do drużyn BSS ze stolicy Podkarpacia, z Mazowsza czy gminy Miejsce Piastowe, a zerkając na herb Gminy to możemy już dziś powiedzieć, że będziemy mieć prawdziwą „Drużynę Smoka”.

Szczegóły dotyczące naboru znajdziecie na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy na treningi, pierwszy już 1 czerwca w Dzień Dziecka.

Projekt z budżetu państwaGłównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Czytaj więcej...

Krajowy Ośrodek Wsparcia RolnictwaKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, a także mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, w dniu 29 kwietnia 2021 r. na platformie eRolnik zakończono prace mające na celu wdrożenie formularza Deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych – FPZ f1, umożliwiający uczestnikom funduszy promocji złożenie niniejszego dokumentu drogą elektroniczną. Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji wpłaty jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

Czytaj więcej...

NarkotestW środę 5 maja 2021 r. w budynku Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie, Wójt Gminy Grzegorz Bara wraz z Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ryszardem Szarzyńskim, przekazali na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie asp. sztab. Grzegorza Sztygara sprzęt służący pobieraniu i analizie próbek do testów narkotykowych.

Czytaj więcej...

W związku z otrzymaniem z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie maseczek chirurgicznych z przeznaczeniem dla mieszkańców naszej gminy, poniżej zamieszczamy harmonogram i miejsca ich dystrybucji, w poszczególnych miejscowościach (sołectwa nieuwzględnione w wykazie organizowały dystrybucję we własnym zakresie).

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa