^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


22 sierpnia w Nowym Żmigrodzie rozpoczęły się główne uroczystości upamiętniające X Rocznicę Beatyfikacji pierwszego męczennika komunizmu bł. ks. Władysława Findysza. Tegoroczne obchody połączono z 25. rocznicą sakry biskupiej ks. abp. Edwarda Nowaka.

O godzinie 9.30 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 25 rocznicy sakry biskupiej abp. Edwarda Nowaka. Ksiądz Arcybiskup jako uczeń bł. ks. Władysława Findysza, a także z racji urzędu, który sprawował, znacząco przyczynił się do procesu beatyfikacji wielkiego męczennika. O godzinie 10.15 w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się Konferencja poświęcona bł. Władysławowi Findyszowi. Uczestnicy sesji wysłuchali referatu: ks. dr. Piotra Steczkowskiego „Droga na ołtarze bł. ks. Władysława Findysza”, ks. kan. Antoniego Bieszczada i ks. prałata Stanisława Guzika „Świadkowie świętości życia”. Szczególne wrażenie na zebranych, wywarły osobiste wystąpienia kapłanów będących świadkami Bożego życia bł. ks. Władysława Findysza.

Po konferencji miały miejsce krótkie wystąpienia zaproszonych gości. W czasie swojego wystąpienia Biskup Rzeszowski Jan Wątroba wręczył odznaczenie diecezjalne „Bene Merenti” ks. abp. Edwardowi Nowakowi oraz ks. Infułatowi Władysławowi Wyszowadzkiemu, pochodzącemu ze Skalnika, a pracującemu wśród Polonii w Londynie. Część artystyczna zakończyła pierwszy dzień obchodów.

W sobotnich uroczystościach, oprócz gospodarzy, wzięli udział liczni goście, kapłani, a wśród nich biskupi: Jan Wątroba – ordynariusz diecezji rzeszowskiej i Edward Białogłowski – biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej.

X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza

W niedzielę, 23 sierpnia o godz. 16.00 na żmigrodzkim rynku odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna w 10 rocznicę beatyfikacji bł. ks. Władysława Findysza oraz w 25 rocznicę świeceń biskupich ks. abpa Edwarda Nowaka. Mszy św., z udziałem księży biskupów z Rzeszowa, kapłanów, przedstawicieli władz i wiernych świeckich, przewodniczył ks. abp Jubilat. Na początku Mszy św. wszystkich przybyłych powitał ks. Proboszcz Henryk Maguda. Następnie ks. Biskup Ordynariusz Jan Wątroba odczytał list gratulacyjny od Ojca Świętego Franciszka z racji jubileuszu ks. Arcybiskupa. Homilię wygłosił ks. Prałat Stanisław Potera, proboszcz z parafii św. Michała w Rzeszowie, rodak ze Starego Żmigrodu. Pod koniec Mszy św. życzenia ks. Arcybiskupowi złożył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, przedstawiciele władz samorządowych, parafianie, strażacy, rodak – ks. Bogusław Turek oraz ks. Proboszcz. Przed błogosławieństwem ks. Arcybiskup podziękował Bogu i ludziom za 25 lat swojej posługi biskupiej, za to, że na drodze swego życia spotkał bł. ks. Władysława Findysza i św. Jana Pawła II.

X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza
X Rocznica Beat...
X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza X Rocznica Beatyfikacji ks. Władysława Findysza

 

Bł. Władysław Findysz urodził się w 1907 roku w Krościenku koło Krosna. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, po czym podjął naukę w gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium w Przemyślu. W 1932 roku przyjął święcenia kapłańskie. Następnie pracował między innymi w kościele Farnym w Jaśle. W 1942 roku Władysław Findysz został proboszczem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie. W czasie II wojny światowej ludność z terenu gminy Nowy Żmigród została wysiedlona. Wysiedlenie nie ominęło również ks. Findysza. W 1946 roku powrócił on do Nowego Żmigrodu i od tego czasu był inwigilowany przez bezpiekę. Został zawieszony w obowiązkach katechety, nie zezwolono mu na przebywanie w strefie nadgranicznej. Kierował wówczas do parafian listy, w których zachęcał do uczęszczania do kościoła, zerwania z nałogami, życia dobrosąsiedzkiego. Działalnością zainteresowała się Służba Bezpieczeństwa i dlatego w 1963 roku dokonano rewizji mieszkania księdza. Zarzucono mu, że zmusza do praktyk religijnych i za ten czyn został skazany przez Sąd Wojewódzki w Rzeszowie na karę dwóch lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniu w Krakowie, gdzie znęcano się nad nim fizycznie i psychicznie. Z uwagi na ciężką chorobę został warunkowo zwolniony z więzienia. Wrócił do Nowego Żmigrodu, gdzie zmarł 21 sierpnia 1964 roku. Jego pogrzeb stał się wielką publiczną manifestacją wiary i sprzeciwu wobec działań władz komunistycznych. Na grobie swojego proboszcza parafianie, którzy od początku widzieli w nim prawdziwego męczennika za wiarę, umieścili motyw Jezusa Dobrego Pasterza, który gotów jest oddać życie za powierzone mu owce. Na prośbę mieszkańców, kapłanów i instytucji regionu, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, bp Kazimierz Górny, 27 czerwca 2000 r. rozpoczął proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. 20 grudnia 2004 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, na polecenie Ojca Świętego Jana Pawła II, który zatwierdził jej ustalenia, wydała dekret o męczeństwie Sługi Bożego. Stwierdzono, że ks. Findysz poniósł śmierć z powodu cierpień zadanych mu w więzieniu in odium fidei, tzn. z motywu nienawiści do wiary, a także potwierdzono fakt jego męczeństwa. Sprawa ks. Władysława Findysza jest pierwszym zakończonym procesem beatyfikacyjnym przeprowadzonym przez powstałą w 1992 r. diecezję rzeszowską, a także pierwszym stwierdzonym oficjalnie przez Kościół męczeństwem ofiary systemu komunistycznego w Polsce. Ks. Władysław Findysz został ogłoszony błogosławionym jako męczennik 19 czerwca 2005 r. w Warszawie.

fot.: UG, Mateusz Smyka

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa