^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


rajd PWSZ 4Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie oraz Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów kontynuując piękną inicjatywę i przychylny klimat Kanclerza PWSZ w Krośnie Franciszka Tereszkiewicza zorganizowało w dniu 23 sierpnia br. trzecią edycję rajdu rowerowego śladami Balinta Balassiego. Organizowane przez Towarzystwo rajdy mają na celu uczczenie pamięci tego węgierskiego poety. Po wyprawach do miejsc pamięci poety w latach ubiegłych do Odrzykonia i Rymanowa odbył się rajd do Nowego Żmigrodu, gdzie na budynku Liceum Ogólnokształcącego znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Balinta Balassiego.

O godzinie 10:00 grupa cyklistów wystartowała z krośnieńskiego rynku. Długość trasy liczyła 45 km i przebiegała przez: Krosno (rynek), Zręcin, Chorkówkę, Kobylany, Toki i Nowy Żmigród. Na miejscu oczekiwali i serdecznie przywitali grupę: Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Dyrektor miejscowego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika Pani Alicja Wiśniewska, goszcząca w Nowym Żmigrodzie delegacja węgierska z Burmistrzem miasta Putnok Tamásem Barnabásem na czele, miejscowi urzędnicy oraz Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie Wiesław Rogowski.

Po złożeniu wiązanek kwiatów oraz wieńca pod tablicą Balinta Balassiego, a także wykonaniu pamiątkowych fotografii, grupa została zaproszona na poczęstunek. Przeprowadzone na miejscu rozmowy z przedstawicielami gminy, a także przedstawicielem Republiki Węgierskiej potwierdziły potrzebę kontynuowania zainicjowanego przed kilku laty rajdu oraz dobry klimat do rozszerzania jego formuły. Burmistrz miasta Putnok zaprosił również grupę do odwiedzenia w przyszłym roku, w formie rajdu, miejsc związanych z życiem i działalnością Balinta Balassiego na Węgrzech, w tym miejscowości Esztergom.

Po serdecznym pożegnaniu, cykliści udali się tą samą trasą w drogę powrotną do Krosna, gdzie na mecie wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Kanclerza PWSZ Krosno Franciszka Tereszkiewicza pamiątkowe upominki.

Zobacz galerię na stronie PWSZ Krosno

fot.: www.pwsz.krosno.pl

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa