6 Nowy Zmigrod hala 6

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie Spółka Akcyjna będzie wykonawcą inwestycji sportowej polegającej na budowie hali sportowej w Nowym Żmigrodzie. Wartość prac po przeprowadzeniu procedury przetargowej to 4 042 349,15 zł.

Inwestycja, decyzją Sejmiku Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 30.03.2015 r., została przyjęta do planu dofinansowania w ramach realizacji „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego” dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zgodnie z projektem budowlanym hala sportowa została umiejscowiona na działkach nr ewid. 1029 i 1031/1 stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród, na terenie przylegającym do Gminnego Przedszkola w Nowym Żmigrodzie. W ramach inwestycji wybudowany zostanie jednokondygnacyjny budynek hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym. W części socjalnej zaprojektowano m.in.: hall wejściowy, przebieralnie, węzły sanitarne, pomieszczenia dla trenera i magazyn sprzętu sportowego. Zaprojektowano ponadto wykonanie dojazdu, placu manewrowego, miejsc postojowych dla pojazdów służbowych oraz osoby niepełnosprawnej, a także chodnika i obejścia. Całość obiektu przystosowana jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt budynku uwzględnia wykonanie boiska do piłki ręcznej i nożnej halowej o wymiarach 20,00 x  40,00 m, w ramach którego wyodrębnione zostaną także: 2 boiska główne do siatkówki o wymiarach 9,00 x 18,00 m;  boisko główne do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97 x 23,17 m;  boisko główne do koszykówki o wymiarach 15,00 x 28,00 m.