14 listopada w Domu Ludowym w Kątach odbyło się spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej mieszkańcom wsi Beskidu Niskiego. Głównym tematem spotkania było podziękowanie i wręczenie certyfikatów i aniołów dobroczynności dla mieszkańców gmin: Chorkówka, Dukla, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski zaangażowanych w niesienie pomocy potrzebującym.

Inicjatorem akcji pomocy żywnościowej jest Stowarzyszenie „Dla Równości” z siedzibą w Draganowej, które wspólnie z Podkarpackim Bankiem Żywności oraz sołtysami i Kołami Gospodyń Wiejskich wsi ww. gmin organizuje ją od 2011 roku.

W trakcie uroczystości Sekretarz Stowarzyszenia „Dla Równości” Mirosława Widurek wręczyła podziękowania wolontariuszom zaangażowanym w przekazywanie darów. Z terenu gminy Nowy Żmigród były to przede wszystkim: Maria Homlak (Brzezowa), Stanisław Piwowarczyk (Desznica), Zofia Czajkowska (Gorzyce), Anna Buczyńska (Grabanina), Stanisław Wójcik (Jaworze), Krystyna i Tadeusz Źrebiec (Kąty), Czesława Czaja (Łężyny), Teresa Laskowska (Łysa Góra), Zofia Wojnarska (Makowiska), Iwona Kurczaba (Mytarka), Elżbieta Grzywacz (Mytarz), Helena Kulisz (Nienaszów), Teresa Bakuta (Nowy Żmigród), Jolanta Wygnał (Sadki), Anna Zajdel (Siedliska Żmigrodzkie), Anna Bożętka (Sośniny), Maria Buczyńska (Skalnik), Kazimiera Skrzęta (Stary Żmigród), Halina Samsel (Toki).

Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara przekazał także szczególne podziękowania za bezinteresowną pomoc, skuteczną organizację, trud pracy oraz cierpliwość w działaniu na rzecz mieszkańców gminy Nowy Żmigród obecnym na spotkaniu: Jerzemu Jęczmienionce – Prezesowi Podkarpackiego Banku Żywności, Dorocie Rosińskiej-Jęczmienionce – Dyrektorowi Podkarpackiego Banku Żywności oraz Mirosłwie Widurek – Sekretarzowi Stowarzyszenia „Dla Równości” i Teresie Laskowskiej – gminnemu koordynatorowi akcji.

Na miejscu obejrzeć można było także wystawę twórczości Kół Gospodyń Wiejskich Beskidu Niskiego, a oficjalną cześć uroczystości uświetniały występy pochodzącej z Draganowej Katarzyny Makoś – solistki, laureatki wielu konkursów i przeglądów piosenki.

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie.

Osoby do pomocy żywnościowej na terenie naszej gminy kwalifikowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie na podstawie skierowania, które następnie przekazywane jest organizacji (Stowarzyszeniu „Dla Równości” w Draganowej). Osoby i rodziny, które wcześniej nie korzystały z pomocy, mogą być kierowane do pomocy żywnościowej na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów i spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a także podania informacji niezbędnych do wypełnienia skierowania przez pracownika ośrodka pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy z terenu gminy Nowy Żmigród do otrzymania pomocy zakwalifikowanych zostało 1180 osób, a wydane skierowania ważne są do 29 lutego 2016 r. Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są przez GOPS w Nowym Żmigrodzie na bieżąco.

Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej
Spotkanie podsu...
Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej Spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej