spotkanie terroryzm 1Bezpieczeństwo w placówkach szkolnych było tematem szkolenia, które 4 lutego przeprowadzili w Nowym Żmigrodzie funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaśle – nadkom. Alojzy Pasiowiec oraz asp. sztab. Anna Śnieżek. Spotkanie, skierowane do nauczycieli i dyrektorów szkół z tereny gminy Nowy Żmigród, odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Policjanci omówili m.in. zagrożenia dotyczące zdarzeń o charakterze terrorystycznym, zawiązane z wtargnięciem napastnika do szkoły oraz prawidłowe zachowanie osób i działania szkoły w sytuacji zagrożenia terroryzmem. Spotkanie zostało wzbogacone prezentacją filmową oraz dyskusją.

spotkanie terroryzm 2