Informuje się uczestników kursu narciarskiego (grupa − wtorek, środa),
że wyjazd na stok w dniu 16 i 17 lutego br. został odwołany.
Kurs, jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, odbędzie się w innym terminie,
o którym uczestnicy zostaną poinformowani.