Zawiadamia się mieszkańców gminy Nowy Żmigród, że w dniu 15 marca 2016 r. o godz. 13.00 w budynku Gimnazjum w Kątach odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego”. Wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza mieszkańców wsi Desznica, Jaworze i Kąty oraz właścicieli działek w tych miejscowościach, prosi się o przybycie na spotkanie.

Załączniki:
projekt Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego
synteza Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego
mapa − całość
mapa − całość bez działek
mapa Desznica
mapa Jaworze
mapa Kąty