SKO 21W dniu 4 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbył się III KONKURS WIEDZY O ŚWIECIE PIENIĘDZY CZYLI FINANSACH, którego organizatorami i twórcami byli nauczyciele, opiekunowie Szkolnej Kasy Oszczędności w Nienaszowie Halina i Grzegorz Kępscy oraz Bank PKO BP w Jaśle. Celem konkursu, który kierowany jest do uczniów klas II–IV szkół podstawowych, było poszerzenie wiadomości w zakresie finansów i podstawowych pojęć z zakresu bankowości, rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw związanych z szeroko rozumianym pojęciem oszczędzania oraz promocja Szkolnych Kas Oszczędności.

Po raz pierwszy konkurs z zakresu Świata Finansów odbył w 2013 roku dzięki uprzejmości dyrektora i pracowników GOK w Nowym Żmigrodzie. Początki nie były łatwe, jednak wiadomości o SKO i sama idea oszczędzania spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. W pierwszej edycji udział wzięło sześć szkół, w których działo SKO. Gospodarzem konkursu zgodnie z tradycją jest zwycięzca ostatniej edycji, dlatego w następnym roku konkurs odbył się w Dębowcu. Uczestniczyło w nim dziesięć szkół z różnych gmin powiatu jasielskiego. W 2015 roku uczniowie z SKO w Nienaszowie zdobyli pierwsze miejsce i w związku z tym Nienaszów został organizatorem po raz drugi.

III KONKURS WIEDZY O ŚWIECIE PIENIĘDZY CZYLI FINANSACH odbył się 4 marca, po raz kolejny w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie. To spotkanie było finalnym działaniem, poprzedzonym wcześniejszym przygotowaniem regulaminu, bazy pytań, przesłaniem do Banku PKO i uzyskaniem akceptacji, przeprowadzeniem eliminacji szkolnych oraz przygotowaniem sali i poczęstunku dla uczestników. SKO Nienaszów skorzystało ze środków finansowych, które posiada w wyniku podejmowanych działań z zakresu przedsiębiorczości – m.in. zbiera i sprzedaje surowce przeznaczone do ponownego recyklingu (aluminium, makulatura, telefony komórkowe, tusze i tonery oraz płyty CD i DVD).

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara oraz Bank PKO BP w Jaśle, który reprezentowały panie: kierownik działu sprzedaży Alicja Kobak (opiekun Szkolnych Kas Oszczędności) i Mirosława Piejko.

Do konkursu zgłosiło się 17 szkół z całego powiatu Jasielskiego (51 uczniów klas II—IV). Konkurs składał się z dwóch części – pierwsza polegała na indywidualnym rozwiązaniu przez uczniów testu weryfikującego ich wiedzę z zakresu finansów, druga to dyktando „Ortografia z SKO”. Zwycięzcą tej edycji zostało SKO w Warzycach, drugie miejsce zajęło SKO w Krempnej, a trzecie – SKO Dębowiec. Wyłoniono również mistrza ortografii – została nim uczennica z SKO w Warzycach, która otrzymała statuetkę ufundowaną przez opiekunów SKO w Nienaszowie. Wręczył ją Wójt Grzegorz Bara i przedstawiciele banku.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał również upominek od Banku PKO BP oraz skarbonki od Wójta Gminy Nowy Żmigród z grosikiem na szczęście. Wójt Grzegorz Bara gratulując wszystkim udziału i dziękując opiekunom Szkolnych Kół SKO wyraził opinię, iż taki konkurs ma ogromne znaczenie dla promocji gminy Nowy Żmigród. Jednocześnie podkreślił z poczuciem humoru, że wśród uczestników takich konkursów znajduje się być może przyszły Minister Finansów.

Atmosfera podczas konkursu była bardzo miła, a uczniowie mieli możliwość zrobienia zdjęć z maskotkami Szkolnych Kas Oszczędności – Żyrafką Lokatką i Pancernikiem. Konkurs ten nie tylko egzekwował wiedzę z zakresu finansów, ale zintegrował również uczniów. Pokazał, że jesteśmy społecznością gościnną, otwartą i warto nas odwiedzić.

Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury za wszelką pomoc przy zorganizowaniu spotkania.

SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO
SKO
SKO SKO

Halina i Grzegorz Kępscy