^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Budowa studni głębinowych ma na celu zabezpieczenie bieżącej wody dla obiektów użyteczności publicznej oraz dla mieszkańców gminy na wypadek suszy. Studnie takie dostępne są już m.in. w: Sośninach, Sadkach, Tokach, Gorzycach, Jaworzu, Łysej Górze, Nienaszowie (2 szt.), Desznicy, Siedliskach Żmigrodzkich, Skalniku, Brzezowej, Makowiskach, Mytarzy, Mytarce, Grabaninie, Starym Żmigrodzie i Łężynach. Kolejne, głównie w celu zaopatrzenia w wodę pitną szkół, powstaną w Kątach i Łysej Górze.

Wyłoniony Wykonawca – Andrzej Kuciński Firma Handlowo-Usługowa „Na Kolonii” z siedzibą w Nienaszowie ma wykonać prace do 29 lipca br. Budowa studni sfinansowana zostanie z budżetu gminy, a ich koszt to 24 800 zł.

Studnie zostaną wybudowane na działkach stanowiących własność gminy Nowy Żmigród, a odwierty prowadzone będą do głębokości od 25 do 40 m, w zależności od źródła. Ich minimalna wymagana wydajność wynosić ma 0,5m3/h.

W bieżącym roku planowane jest również wykonanie przyłączy wody z wybudowanych w 2015 r. studni głębinowych do budynków gminnych w miejscowościach Skalnik, Stary Żmigród, Mytarka, Łężyny, Grabanina i Brzezowa.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa