Budowa studni głębinowych ma na celu zabezpieczenie bieżącej wody dla obiektów użyteczności publicznej oraz dla mieszkańców gminy na wypadek suszy. Studnie takie dostępne są już m.in. w: Sośninach, Sadkach, Tokach, Gorzycach, Jaworzu, Łysej Górze, Nienaszowie (2 szt.), Desznicy, Siedliskach Żmigrodzkich, Skalniku, Brzezowej, Makowiskach, Mytarzy, Mytarce, Grabaninie, Starym Żmigrodzie i Łężynach. Kolejne, głównie w celu zaopatrzenia w wodę pitną szkół, powstaną w Kątach i Łysej Górze.

Wyłoniony Wykonawca – Andrzej Kuciński Firma Handlowo-Usługowa „Na Kolonii” z siedzibą w Nienaszowie ma wykonać prace do 29 lipca br. Budowa studni sfinansowana zostanie z budżetu gminy, a ich koszt to 24 800 zł.

Studnie zostaną wybudowane na działkach stanowiących własność gminy Nowy Żmigród, a odwierty prowadzone będą do głębokości od 25 do 40 m, w zależności od źródła. Ich minimalna wymagana wydajność wynosić ma 0,5m3/h.

W bieżącym roku planowane jest również wykonanie przyłączy wody z wybudowanych w 2015 r. studni głębinowych do budynków gminnych w miejscowościach Skalnik, Stary Żmigród, Mytarka, Łężyny, Grabanina i Brzezowa.