jaw placW 2014 r. zakończony został I etap budowy domu ludowego w Jaworzu, który umożliwił korzystanie z obiektu – oddane zostały do użytku parter i piwnice, wykonana została elewacja wraz z dociepleniem oraz zagospodarowanie terenu. Na bieżący rok zaplanowano gruntowne uporządkowanie terenu wokół budynku: rozebranie wiaty przystankowej i wykonanie podbudowy pod nową wiatę, wykonanie rowu odwadniającego, regulację pionową studni i włazów osadnika oraz niwelowanie, plantowanie i obsianie trawą terenu wokół budynku, wykonanie barierki przy schodach do budynku oraz skalniaka.

 

Wyłoniony wykonawca – firma Usługi Remontowo-Budowlane Antoni Jurowski z siedzibą w Krempnej wykona prace za kwotę 11 562 zł brutto. Środki na inwestycję przeznaczono z budżetu gminy, w tym funduszu sołeckiego miejscowości, a jej zakończenie planowane jest na czerwiec br.