^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Wójt Gminy Nowy Żmigród działając w oparciu o art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku  poz. 1774) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie przy ul. Mickiewicza 2 w dniu 7 września 2016 r. został podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Nowy Żmigród przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz obejmuje  nieruchomość oznaczoną jako działki numer 497/3, 497/5, 497/6, 497/7, 497/8 o  łącznej pow.  0,0898 ha położone w obrębie Toki, Gmina Nowy Żmigród.

Treść Zarządzenia

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa