^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


dzielnicowyZakończyły się wojewódzkie eliminacje do IX Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. W konkursie wzięło udział czterdzieścioro dwoje policjantek i policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę jako dzielnicowi. W tym roku najlepszymi okazali się policjanci z komendy powiatowej w Mielcu − pierwsze miejsce zajął sierż. szt. Sebastian Krzak, a drugie st. asp. Tomasz Mroczek. Trzecie miejsce zajął st. asp. Robert Zoła reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Jaśle (Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie − przyp. red.). Ogólnopolski finał konkursu odbędzie się w październiku w Katowicach.

Od rana 9 września na terenie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie trwały zmagania o miano najlepszego policjanta dzielnicowego na Podkarpaciu. Wzięło w nim udział 42 funkcjonariuszy garnizonu podkarpackiego, w tym 5 policjantek i 37 policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę jako dzielnicowi.

Pierwszym etapem wojewódzkich eliminacji konkursu był pisemny test z wiedzy policyjnej. Policjanci musieli wykazać się znajomością przepisów w zakresie między innymi zapobiegania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, a także wieloma innymi zagadnieniami z zakresu działania policjantów służby prewencyjnej, ukierunkowanej głównie na profilaktykę społeczną.

W kolejnym etapie funkcjonariusze musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi. Komisja konkursowa, podczas specjalnie zaaranżowanych scenek oceniała znajomość zagadnień prewencji, prawa i psychologii. Szczególnie ważne były m.in. aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej, stworzenie przyjaznej atmosfery dla osoby zgłaszającej swoje problemy i wskazywanie możliwych rozwiązań tych problemów. 

W wojewódzkim finale konkursu udział wzięli dzielnicowi, którzy zajęli I i II miejsce w eliminacjach powiatowych. Po podsumowaniu zdobytych punktów najlepszym policjantem dzielnicowym na Podkarpaciu okazał się sierż. szt. Sebastian Krzak, a drugie miejsce zajął st. asp. Tomasz Mroczek − obaj z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. To oni będą reprezentować Podkarpacie w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się w dniach 18−21 października w Katowicach. Trzecie miejsce zajął st. asp. Robert Zoła z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Puchary, nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył zwycięzcom Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta. W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego nagrody rzeczowe wręczył również Jerzy Cypryś − Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

KPP Jasło

dzielnicowy2

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa