^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 oraz świadczenia Dobry start (300+) można składać od dnia 1 sierpnia 2020 r. osobiście w siedzibie GOPS przy ul. Mickiewicza 2:

– poniedziałek, wtorek w godzinach od 7:30 do 15:30,
– środa w godzinach od 7:30 do 17:00,
– czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30,
– piątek w godzinach 7:30 do 14:00,

Informujemy, że obsługa klientów będzie odbywać się w miejscach wyznaczonych, a Strony będą przyjmowane pojedynczo.

Jednocześnie, w związku z sytuacją epidemiczną, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez:
– bankowość elektroniczną,
– portal PUE ZUS,
– za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Ważne! Świadczenie wychowawcze (500+) przyznane zostało do dnia 31 maja 2021 r. co oznacza, że w roku 2020 nie należy składać wniosków o niniejsze świadczenie z wyjątkiem wniosków na nowo narodzone dzieci (tym przypadku rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka aby świadczenie zostało wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka).

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy będzie można składać:
– drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 r.,
–  drogą tradycyjną – od dnia 1 kwietnia 2021 r.

STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będzie można składać w terminie od 1 do 15 września 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie pod numerem tel. 134482608. Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 bądź osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram