121077414 3743028162376356 8331205130153739495 oW związku ze śmiercią i wygaśnięciem mandatu Radnego Ś.P. Tadeusza Czajkowskiego, Wojewoda Podkarpacki w drodze Zarządzenia ustala termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym w nr 8 na dzień 13 grudnia 2020 r. Szczegóły w BIP Nowy Żmigród oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Gorzyce.