228547013 186406153517622 2485094361529320507 nWójt Gminy Nowy Żmigród – Grzegorz Bara - Gminny Komisarz Spisowy w Nowym Żmigrodzie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Nabór trwa do 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00.

Ogłoszenie, formularz i regulamin dostępne na stronie: http://bip.nowyzmigrod.pl/?bip=1&cid=440