szczepionkobusInicjatorem akcji jest Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, partnerami są lokalne samorządy oraz spółka AUTOSAN. Szczepienia są wykonywane przez zespół medyczny z rzeszowskiej firmy Lux Med. Szczepienia odbywać się będą w specjalnie dostosowanym do tego celu autobusie. Chętni będą mogli skorzystać z preparatów dwóch firm: Pfizer oraz Johnson&Johnson. Dzięki dostępności szczepionki firmy Pfizer, będzie możliwość zaszczepienia się osób niepełnoletnich. Osoby te mają obowiązek przyjść do punktu szczepień wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Przed zgłoszeniem na szczepienie trzeba wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu. Należy w nim podać imię, nazwisko, PESEL lub serię i numer paszportu zarówno szczepionego dziecka jak i przedstawiciela ustawowego. W przypadku osób małoletnich rodzic musi wyrazić zgodę na szczepienie. Zgodnie z art. 32 ustawy o zawodzie lekarza, jeżeli pacjent jest małoletni, na przeprowadzenie badania wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a jeżeli ukończył 16 lat – także jego. Gdy dziecko ma mniej niż 16 lat, formularz podpisuje tylko rodzic.

Kwalifikacji do szczepienia każdorazowo w przypadku osób niepełnoletnich dokonuje lekarz. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka. Cały proces szczepienia obejmuje: zgodę rodzica, kwestionariusz, kwalifikację lekarza oraz szczepienie.