^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


logo22

Gmina Nowy Żmigród informuje, że od dnia 14 do 15 marca 2022 w godz. 8.00–15.00 w pok. nr 14 Urzędu Gminy przyjmowane będą deklaracje przystąpienia do projektu (zapisy na listę rezerwową) na następujące rodzaje instalacji:

  • instalacje fotowoltaiczne o mocy: 2, 3, bądź 4 kW;
  • kolektory słoneczne: 2 lub 3 panele + zasobnik 300 l;
  • kotły na biomasę o mocy: 15, 20 bądź 25 kW;
  • powietrzne pompy ciepła o mocy: 8, 10, 12, 13, 15, 16 bądź 20 kW z instalacją fotowoltaiczną o mocy 5 kW.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, w pok. 14 (I piętro) naprzeciwko banku. Formularz Deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Gminy Nowy Żmigród www.nowyzmigrod.eu, facebooku gminy oraz w wersji papierowej w pok. 14 w dniach i godzinach podanych wyżej.

Informujemy jednocześnie, że złożenie deklaracji przystąpienia do projektu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. Osoby, które wźwyznaczonym terminie złożą ankiety zostaną wpisane na listę rezerwową. Przeniesienie na listę podstawową projektu następować będzie sukcesywnie w miarę występowania wolnych miejsc na dany rodzaj instalacji OZE zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej określonej w oparciu o kryterium chronologiczne wpływu prawidłowo uzupełnionych deklaracji (decyduje kolejność zgłoszeń).

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze do Projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” – nabór na listę rezerwową.
  2. Deklaracja uczestnictwa OZE – marzec 2022 – lista rezerwowa.