^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Burmistrz Miasta Jasła zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014−2020” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014−2020".

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

Zintegrowana Strategia JSUP

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Formularz zgłaszania uwag