^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Zakończono remont dwóch dróg „powodziowych” – w Mytarce na działce nr 304 oraz w Sadkach na działce nr 384. Zakres prac określony został na podstawie protokołu strat, sporządzonego po ulewnych opadach deszczu w 2011 r. W Mytarce na drodze o długości 247 m wykonana została podbudowa oraz nawierzchnia asfaltowa, zaś w Sadkach podbudowa na całości drogi (844 m), czyszczenie rowów i nawierzchnia asfaltowa na odcinku 130 m.

Czytaj więcej...

logo rewitalizacjaZarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą nr 222/4493/16 z 11 października rozstrzygnął konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Gmina Nowy Żmigród uzyskała 95,5 pkt i tym samym znalazła się na 57 pozycji na liście projektów, które otrzymają dotację na opracowanie lub aktualizację programu. Przyznane dofinansowanie stanowi 90% wartości zadania.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Żmigródz dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie podania do publicznego wglądu Rozporządzenia Porządkowego Wojewody Podkarpackiego
Nr 10/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej...

Komunikat Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 27 grudnia 2016 r. dotyczący obowiązujących zakazów i nakazów od 28.12.2016 r. wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

23.01.2017 r. – Desznica, Jaworze, Kąty, Sklanik, Brzezowa, Mytarka, Mytarz,

24.01.2017 r. – Łężyny, Gorzyce, Toki,

24.01.2017 r. – Sadki, Makowiska, Grabanina, Siedliska Żmigrodzkie,

30.01.2017 r. – Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Nienaszów.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie rozstrzygnęła w listopadzie konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pod nazwą „STOP UZALEŻNIENIOM”, którego celem było propagowanie życia bez nałogów, pogłębienie świadomości na temat szkodliwości substancji uzależniających i ich wpływu na ludzki organizm oraz przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa