^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


TARYFY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

Lp. Taryfy za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
1. Cena 1m3 wg kalkulacji GPGK Dopłata Gminy Nowy Żmigród Cena dla odbiorcy
2. netto brutto z VAT netto brutto z VAT netto brutto z VAT
3. 7,67 zł 8,28 zł 3,39 zł 3,66 zł 4,28 zł 4,62 zł
Lp. Taryfy za odprowadzanie ścieków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
1. Cena 1m3 wg kalkulacji GPGK Dopłata Gminy Nowy Żmigród Cena dla odbiorcy
2. netto brutto z VAT netto brutto z VAT netto brutto z VAT
3. 7,67 zł 8,28 zł - - 7,67 zł 8,28 zł
Lp. Taryfy za odprowadzanie ścieków dla pozostałych odbiorców
1. Cena 1m3 wg kalkulacji GPGK Dopłata Gminy Nowy Żmigród Cena dla odbiorcy
2. netto brutto z VAT netto brutto z VAT netto brutto z VAT
3. 7,67 zł 8,28 zł 1,24 zł 1,34 zł 6,43 zł 6,94 zł

Czytaj więcej...

7bf1822313405d6egenZapraszamy wszystkich chętnych na pierwsze zajęcia w dniu 8 grudnia o godzinie 14.45. Tworzymy nową grupę, do której zapraszamy dzieci urodzone w rocznikach 2010, 2011 i 2012 oraz początkujących z rocznika 2009. Cały czas trwa nabór starszych roczników – wystarczy przyjść na trening swojego rocznika. Szczegóły na stronie internetowej: http://ukstemponienaszow.futbolowo.pl w zakładce Treningi.

Prace przy ul. Kościelnej oraz Placu Zamkowym dotyczyły głównie przebudowy nawierzchni. Na około 830 m2 położona została kostka granitowa. Realizacja inwestycji wymagała również przebudowy kanalizacji deszczowej oraz odcinka kanalizacji sanitarnej. Koszt zadania to 362 tys. zł. Gmina pozyskała na jego realizację wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w wysokości 63,63% tzw. kosztów kwalifikowalnych operacji. Wykonawcą inwestycji była firma Hażbud sp. z o. o. z Gorlic.

Czytaj więcej...

Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2000 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czytaj więcej...

droga desznicaZakończono remont dróg gminnych: Desznica – Hałbów w Desznicy oraz „Na Góry” w Kątach. Zakończono też procedurę wyłonienia wykonawców kolejnych inwestycji – remontu drogi gminnej w Sadkach oraz w Mytarce.

Czytaj więcej...

W gminie Nowy Żmigród obchody 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się od złożenia kwiatów w miejscach pamięci narodowej. O godzinie 14:00 w Kościele pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie odbyła się msza św. w intencji ojczyzny, którą poprowadził ks. Henryk Maguda – proboszcz parafii. Po niej na Placu Kościuszki przy Pomniku Poległych Członków Ruchu Oporu Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, pomordowanych przez gestapo w latach 1939–1945, nastąpiło uroczyste wystawienie warty honorowej przez 21. Batalion Dowodzenia z Rzeszowa pod dowództwem plutonowego Mirosława Jaklewicza, wspólna modlitwa za poległych walczących o wolność oraz odczytanie apelu pamięci, którego dokonał porucznik Robert Adamczyk.

Czytaj więcej...

FLORIANY PartnerzyGłównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa