^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Już wkrótce Wielkanoc. Ostatnie przedświąteczne dni to dla wielu osób czas przygotowań i zakupów. Będzie więc tłoczno w sklepach, ale też na przystankach, dworcach, w pociągach i w autobusach. Przestrzegamy przed zagrożeniem ze strony kieszonkowców i radzimy co zrobić, by nie stwarzać warunków sprzyjających przestępcom. Pamiętajmy, że w dużej mierze od nas samych zależy, czy nadchodzące święta będą spokojne.

Czytaj więcej...

W sobotę 19 marca chłopcy z rocznika 2006 uczestniczyli w ostatnim turnieju z cyklu Piłkarska Zima z OZPN Krosno organizowanym przez MOSiR Brzozów. Zwycięstwo w kolejnym turnieju z wymagającymi przeciwnikami potwierdza, że UKS TEMPO jest zespołem ambitnym, który walczy o najwyższe cele.

Czytaj więcej...

W związku z opublikowaniem (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci informujemy o najważniejszych warunkach nabywania i ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego. Wniosek składa się w gminie lub mieście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. W gminie Nowy Żmigród Program „Rodzina 500+” będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane będą od 1 kwietnia br.

Czytaj więcej...

 
Działając na podstawie art. 33, art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) Wójt Gminy Nowy Żmigród podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „Budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy 1700 kW zlokalizowanych w miejscowości Nowy Żmigród”, położonego na działkach o nr ewidencyjnych 324, 325/1, 325/2, 326, 494, 495, 489, 490, 491, 492, obr. 0014 − Nowy Żmigród, gm. Nowy Żmigród, pow. Jasielski.

Czytaj więcej...

jaw placW 2014 r. zakończony został I etap budowy domu ludowego w Jaworzu, który umożliwił korzystanie z obiektu – oddane zostały do użytku parter i piwnice, wykonana została elewacja wraz z dociepleniem oraz zagospodarowanie terenu. Na bieżący rok zaplanowano gruntowne uporządkowanie terenu wokół budynku: rozebranie wiaty przystankowej i wykonanie podbudowy pod nową wiatę, wykonanie rowu odwadniającego, regulację pionową studni i włazów osadnika oraz niwelowanie, plantowanie i obsianie trawą terenu wokół budynku, wykonanie barierki przy schodach do budynku oraz skalniaka.

Czytaj więcej...

Budowa studni głębinowych ma na celu zabezpieczenie bieżącej wody dla obiektów użyteczności publicznej oraz dla mieszkańców gminy na wypadek suszy. Studnie takie dostępne są już m.in. w: Sośninach, Sadkach, Tokach, Gorzycach, Jaworzu, Łysej Górze, Nienaszowie (2 szt.), Desznicy, Siedliskach Żmigrodzkich, Skalniku, Brzezowej, Makowiskach, Mytarzy, Mytarce, Grabaninie, Starym Żmigrodzie i Łężynach. Kolejne, głównie w celu zaopatrzenia w wodę pitną szkół, powstaną w Kątach i Łysej Górze.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram