^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


szczepienie lisow jesien 2016Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 23 maja – 5 czerwca 2016 r. planowana jest akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Wykładana przynęta, wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy.

Czytaj więcej...

W środę 14 września na stadionie w Nienaszowie odbył się turniej piłki nożnej szkół podstawowych z gminy Nowy Żmigród i Krempna. Na turniej zgłosiła się rekordowa liczba 8 drużyn.

Czytaj więcej...

Zakończono remont pomieszczeń w budynku domu ludowego w Tokach. Prace obejmowały remont posadzki – parkietu, która z uwagi na podniesioną wilgotność pomieszczeń podczas ostatniej zimy uległa uszkodzeniu i wymagała częściowego rozebrania i ponownego ułożenia. Całość posadzki zabezpieczono lakierami, a dla zniwelowania jej zanieczyszczenia, przy wejściach bocznych, zamontowano wycieraczki.

Czytaj więcej...

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle
rozpoczyna remont ul. Średniej w Nowym Żmigrodzie.
Wiązało się to będzie z wystąpieniem utrudnień w ruchu na tejże ulicy.
Prace potrwają do końca października.

Za utrudnienia na remontowanej drodze przepraszamy,
prosimy o wyrozumiałość i współpracę z firmą wykonującą zadanie.

Sołtys miejscowości Nowy Żmigród zawiadamia, że w dniu 18 września br. (niedziela)
o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematem zebrania będzie fundusz sołecki, a także inne sprawy związane z miejscowością.

odpowiedzialny kierowca 2016 5Gmina Nowy Żmigród wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie podjęła w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działania profilaktyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, budowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych sprzeciwu wobec akceptacji prowadzenia samochodu po alkoholu oraz edukację kierowców w zakresie przepisów drogowych oraz trzeźwej jazdy samochodem. Zaplanowane działania są elementem ogólnopolskiej kampanii „Odpowiedzialny kierowca”, która w 2016 r. realizowana jest pod hasłem: „Bezpieczni na drodze. Powiedz STOP pijanym kierowcom”. Prowadzone są wspólnie z Komisariatem Policji w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

Zakończono prace remontowe pięciu dróg gminnych. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz prace przygotowawczo-uzupełniające na drogach: nr 1786 w Nienaszowie, nr 456 w Gorzycach, nr 495 w Skalniku, nr 325 w Starym Żmigrodzie oraz w Łężynach na działkach 408 i 1352. Wyłoniony wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle wykonało zadanie za kwotę 88 710,02 zł. Prace sfinansowano z budżetu gminy, w tym w części miejsowości z udziałem funduszu sołeckiego.

Czytaj więcej...

Informujemy, iż do dnia 16 września br. można jeszcze deklarować chęć uczestnictwa w projekcie „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do projektu. Ww. termin jest także ostatecznym terminem w którym można zrezygnować z udziału w projekcie.

Dowód wpłaty

remont przedszkola 2016 4Zadanie polegające na modernizacji Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie znalazło się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.06.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa