^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


jaw placW 2014 r. zakończony został I etap budowy domu ludowego w Jaworzu, który umożliwił korzystanie z obiektu – oddane zostały do użytku parter i piwnice, wykonana została elewacja wraz z dociepleniem oraz zagospodarowanie terenu. Na bieżący rok zaplanowano gruntowne uporządkowanie terenu wokół budynku: rozebranie wiaty przystankowej i wykonanie podbudowy pod nową wiatę, wykonanie rowu odwadniającego, regulację pionową studni i włazów osadnika oraz niwelowanie, plantowanie i obsianie trawą terenu wokół budynku, wykonanie barierki przy schodach do budynku oraz skalniaka.

Czytaj więcej...

Budowa studni głębinowych ma na celu zabezpieczenie bieżącej wody dla obiektów użyteczności publicznej oraz dla mieszkańców gminy na wypadek suszy. Studnie takie dostępne są już m.in. w: Sośninach, Sadkach, Tokach, Gorzycach, Jaworzu, Łysej Górze, Nienaszowie (2 szt.), Desznicy, Siedliskach Żmigrodzkich, Skalniku, Brzezowej, Makowiskach, Mytarzy, Mytarce, Grabaninie, Starym Żmigrodzie i Łężynach. Kolejne, głównie w celu zaopatrzenia w wodę pitną szkół, powstaną w Kątach i Łysej Górze.

Czytaj więcej...

 
OSTRZEŻENIE Nr 25
Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 1
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność: od 2016-03-15 00:00:00 do 2016-03-15 12:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 13 cm.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2016-03-14 11:23:00
Synoptyk: Łukasz Kiełt
źródło: IMGW-PIB

SKO 21W dniu 4 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbył się III KONKURS WIEDZY O ŚWIECIE PIENIĘDZY CZYLI FINANSACH, którego organizatorami i twórcami byli nauczyciele, opiekunowie Szkolnej Kasy Oszczędności w Nienaszowie Halina i Grzegorz Kępscy oraz Bank PKO BP w Jaśle. Celem konkursu, który kierowany jest do uczniów klas II–IV szkół podstawowych, było poszerzenie wiadomości w zakresie finansów i podstawowych pojęć z zakresu bankowości, rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw związanych z szeroko rozumianym pojęciem oszczędzania oraz promocja Szkolnych Kas Oszczędności.

Czytaj więcej...

Zawiadamia się mieszkańców gminy Nowy Żmigród, że w dniu 15 marca 2016 r. o godz. 13.00 w budynku Gimnazjum w Kątach odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego”. Wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza mieszkańców wsi Desznica, Jaworze i Kąty oraz właścicieli działek w tych miejscowościach, prosi się o przybycie na spotkanie.

Załączniki:

Mama, babcia, prababcia i praprababcia Anna Szot, z domu Musiał, córka Karoliny i Michała urodziła się 27 lutego 1916 r. w Stanach Zjednoczonych. W sobotę, dokładnie w 100. rocznicę swoich urodzin, obchodziła swój piękny uroczysty jubileusz, na który przybyła licznie rodzina z odległych zakątków.

Czytaj więcej...

Na XV sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie radni uchwalili m.in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2016”, kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram