^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


wrW związku z objęciem z dniem 19 maja 2016 r. przez kom. Jacka Krzyżaka, który od 2012 r. pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, z dniem 1 czerwca 2016 r. na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie mianowany został asp. sztab. Wiesław Rogowski.

Czytaj więcej...

gielda projektow plakat 201617 czerwca Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza na Podkarpacką Giełdę Projektów. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w województwie, będące przestrzenią do spotkania, integracji, dyskusji i inspiracji dla animatorów kultury, edukatorów kulturowych, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na polu kulturalnym, edukacyjnym, artystycznym i społecznym, wszelkiego typu instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych. Wydarzenie skierowane jest dla osób, które zrealizowały na Podkarpaciu ciekawy projekt/inicjatywę z zakresu szeroko rozumianej edukacji kulturowej i chcą go zaprezentować podczas spotkania wśród szerszego grona osób. Udział w Giełdzie jest też dobrą okazją dla tych osób, które chcą poznać środowisko animatorów i edukatorów kulturowych w województwie, posłuchać o ich działaniach, zainspirować się a być może również nawiązać współpracę.

Czytaj więcej...

Wielkie odliczanie rozpoczęte − przygotowania do akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku w Lublinie, Jaśle i Nowym Żmigrodzie ruszyły pełną parą. 12 czerwca w Nowym Żmigrodzie i Jaśle odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi i szpiku − dla Beaty i innych pacjentów. Rodzina, uczniowie i przyjaciele Beaty liczą na zaangażowanie świadomej problemu, jakim jest rak krwi, społeczności Nowego Żmigrodu, Jasła i okolic.

Czytaj więcej...

sesja 25 05 201625 maja odbyło się posiedzenie Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie. W czasie jego trwania, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia, radni zatwierdzili sprawozdanie z realizacji planu finansowego Ośrodka za 2015 r.

Czytaj więcej...

plakat gus 2016Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie informuje, że w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby oceny zastosowanych i kształtowanych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa, dlatego tak istotne jest pozyskanie rzetelnych informacji.

Promowanie badania wpłynie na wzrost świadomości respondentów, a opracowane wyniki będą służyć społecznościom lokalnym i sprzyjać rozwojowi rolnictwa. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu.

Tożsamość ankieterów będzie można sprawdzić pod numerem infolinii: 22 279 99 99.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie badania zapewnia ustawa o statystyce publicznej.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014–2020
OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA
DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE
WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ
WŚRÓD MIESZKANCÓW GMINY NOWY ŻMIGRÓD
Przyjmowanie deklaracji w pokoju nr 26 ( II piętro)
w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród w
dniach:
23 i 24 maja 2016 roku w godz. 7:30–15:30
25 maja 2016 roku w godz. 7:3017:00
27 maja 2016 roku w godz. 7:3014:00
30 i 31 maja 2016 roku w godz. 7:30–15:30

Do wniosku dołączyć należy kopię dowodu wpłaty za wykonanie audytu wstępnego, w wysokości 50 zł.

Dowód wpłaty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 − prezentacja ze spotkań

ks12 maja br. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki podpisał umowę z wykonawcą dotyczącą realizacji dodatkowych instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku, w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa